Hai thông tư về giao thông và xử lý vi phạm có hiệu lực từ tháng 8-2020

Thứ Năm, 30/07/2020 17:38

|

(CAO) Có hai thông tư có hiệu lực đầu tháng 8-2020 mà người dân cần nắm rõ là thông tư 58/2020/TT-BCA về quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thông tư 65 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông (CSGT).

Cụ thể, từ ngày 1-8, Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực có điều khoản người dân cần chú ý là nếu xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông cần tiến hành đăng ký tạm thời và chỉ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

So với trước đây, Bộ Công an chỉ cho phép đăng ký tạm thời và tham gia lưu thông với các xe ô tô lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác...

Lực lượngCSGT và Thanh tra gioa thông phối hơp xử lý các vi phạm

Một điểm mới trong thông tư 58/2020/TT-BCA, các trường hợp phải thu hồi đăng ký xe, biển số xe là xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển; Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu; Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự; Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Còn ngày 5-8, Thông tư 65/2020/TT-BCA có hiệu lực, quy định 4 trường hợp CSGT được dừng phương tiện. Cụ thể là CSGT trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác; Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông và có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm…

Bình luận (0)

Lên đầu trang