Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham gia thực hiện An toàn giao thông

Thứ Sáu, 29/03/2024 22:48

|

(CAO) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tham gia thực hiện An toàn giao thông với chủ đề năm 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hưởng ứng, phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Một là tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống MTTQ trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp Nhân dân gắn với chủ đề năm 2024 góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông theo mục tiêu đề ra.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội, từ đó thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia – không lái xe” đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Tăng cường phối hợp giám sát thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông của các cơ quan nhà nước, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, “không thỏa hiệp, không can thiệp” đối với các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ngày 28/3/2024

Hai là tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trên địa bàn dân cự, triển khai sâu rộng nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên.

Ba là hệ thống MTTQ các cấp của TP thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm trong hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động, giám sát thực hiện pháp luật về an toàn giao thông gắn với các phong trào, cuộc vận động đang triển khai ở địa phương.

Bốn là tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội liên quan đến lĩnh vực An toàn giao thông, như: Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường góp ý, phản biện xã hội các dự thảo dự án, công trình đầu tư công phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo hành lang an toàn giao thông và những quy định của ngành chức năng trong công tác quản lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Phối hợp với Ban An toàn giao thông TP tổ chức các đoàn liên ngành để kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác chỉ đạo, thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phối hợp các ngành chức năng có liên quan thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình giao thông của TP nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật giao thông.

Năm là tiếp tục tăng cường phát huy vai trò, uy tín của các chức sắc, chức việc các tôn giáo hướng dẫn đồng bào có đạo tích cực tham gia thực hiện chủ đề năm 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Thông qua các hoạt động của tôn giáo xây dựng và phát huy những giá trị tốt đẹp, văn hóa ứng xử, văn hóa khi tham gia giao thông của người dân TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang