Tổng nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản là 34,7 nghìn tỷ đồng

Thứ Tư, 18/05/2022 15:33

|

(CAO) Cập nhật tình hình nợ xấu hiện nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã thông tin chi tiết về tổng nợ xấu trong một số lĩnh vực đầu tư nhạy cảm như trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản…

Ký báo cáo gửi Quốc hội về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm (TSBĐ), Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, với sự chủ động, nỗ lực của các tổ chức tín dụng (TCTD), nợ xấu của hệ thống này thời gian qua đã được xử lý, kiểm soát.

Ảnh minh họa

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì ở mức dưới 2% và liên tục giảm trong các năm triển khai Nghị quyết số 42. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD tính đến cuối các năm 2017, 2018, 2019, 2020 lần lượt là 1,99%; 1,94%; 1,63% và 1,69%.

Đến cuối năm 2021, tổng nợ xấu nội bảng là 190,48 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ xấu đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là 3.000 tỷ đồng (với tổng số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của hệ thống các TCTD là 274,4 nghìn tỷ đồng).

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD là 1,49%, giảm so với thời điểm trước khi triển khai Nghị quyết số 42 (tại thời điểm 31-7-2017, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD là 2,51%).

Trong lĩnh vực bất động sản, bà Hồng thông tin, đến cuối năm 2021, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực này là 2.076,7 nghìn tỷ đồng (bao gồm dư nợ tín dụng tiêu dùng để mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở), chiếm 19,89% dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế.

Tổng nợ xấu đối với lĩnh vực bất động sản là 34,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,4% nợ xấu toàn hệ thống. Trong số này, nợ xấu đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động là 13,24 nghìn tỷ đồng, nợ xấu đối với nhu cầu mua nhà ở hoặc tự sử dụng là 21,47 nghìn tỷ đồng.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, dư nợ tín là 2.081,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,9% dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Trong đó, dư nợ tín dụng tiêu dùng với mục đích phục vụ nhu cầu liên quan đến xây dựng, bất động sản (mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở) đạt 1.265,7 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng tiêu dùng với các mục đích khác (không bao gồm các nhu cầu liên quan đến bất động sản) có số dư 816,3 nghìn tỷ đồng.

Tổng nợ xấu cho vay tiêu dùng là 48,65 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,8% nợ xấu toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này là 2,34%.

Đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống các TCTD cấp cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu là 10.934,3 tỷ đồng, chiếm 0,1% dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Tổng nợ xấu là 2.140,5 tỷ đồng, chiếm 1,13% nợ xấu toàn hệ thống; tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này là 19,57%.

Tổng dư nợ tín dụng của hệ thống các TCTD cấp cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu là 892,5 tỷ đồng, chiếm 0,01% dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Tổng nợ xấu là 28,2 tỷ đồng, chiếm 0,01% nợ xấu toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này là 2,87%.

Đối với lĩnh vực BOT, BT giao thông, đến cuối năm 2021, dư nợ tín dụng đối với các dự án BOT, BT là 114,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,09% dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế.

Tổng nợ xấu đối với các dự án BOT, BT là 7,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,92% nợ xấu toàn hệ thống; tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này là 6,48%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang