Năm 2017, thay thế xăng RON92 bằng xăng sinh học E5 là không chính xác

(CAO) Những ngày qua, dư luận có thông tin xăng RON92 sẽ được thay bằng xăng sinh học E5 vào năm 2017; tuy nhiên thông tin này là không chính xác. Việc thay thế sẽ thực hiện theo lộ trình vào thời điểm thích hợp.

Lên đầu trang