Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thép Việt Pháp

Chủ Nhật, 27/11/2016 09:19  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 26-11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có Quyết định Số: 4048/QĐ-UBND về Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp.

Nhà máy thép Việt Pháp đặt ở Điện Bàn từng bị người dân phản ánh

Theo đó, Dự án do Công ty TNHH Thép Việt Pháp làm Chủ đầu tư với tổng diện tích thực hiện dự án là 17,3ha, có công suất 180.000 tấn sản phẩm/năm. Chủ Dự án có trách nhiệm Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động dự án.

Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của Dự án, đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của Dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nam Giang để được chỉ đạo và phối hợp xử lý...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang