Vietbank sắp về đích tính tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II

(CAO) Với việc nghiêm túc triển khai áp dụng Thông tư 41 và Thông tư 13, đã giúp Vietbank đưa ra các chiến lược kinh doanh, hoạch định tốt chính sách khách hàng, quản trị rủi ro và chính sách giá để tối ưu hóa vốn, tài sản có rủi ro.

Lên đầu trang