Bộ Công an:

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tuyên truyền pháp luật

Thứ Năm, 31/10/2019 15:54

|

(CATP) Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân ở mức cao, đạt 86,69%.

Thực hiện Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2019, ngày 31-10 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC), kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2019 và quán triệt nội dung cơ bản của nhiệm vụ triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 trong CAND.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Trình bày Báo cáo kết quả tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp, Bộ Công an Nguyễn Huy Khánh cho biết: Đây là năm thứ tư Bộ Công an tổ chức xác định chỉ số CCHC trong toàn lực lượng và cũng là năm đầu tiên áp dụng bộ chỉ số mới thay thế bộ chỉ số được sử dụng năm 2014, theo đó, tăng từ 83 lên 110 đơn vị, địa phương tham gia xác định chỉ số CCHC.

Qua áp dụng bộ chỉ số mới đã khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế của bộ chỉ số cũ; các tiêu chí, tiêu chí thành phần được lượng hóa tối đa theo hướng bảo đảm khách quan, tôn trọng thực chất việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Công an các đơn vị, địa phương.

Kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2019 đã ghi nhận những nỗ lực của toàn lực lượng trong CCHC; giá trị trung bình trong công tác CCHC của công an các đơn vị, địa phương ở mức cao (82,91%). Trong đó, 10 địa phương có chỉ số CCHC đạt kết quả xuất sắc; 68 đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt; 21 đơn vị, địa phương đạt kết quả khá và 11 đơn vị ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp, Bộ Công an: Vẫn còn một số công an đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo kịp thời triển khai nội dung CCHC theo đúng kế hoạch của Bộ. Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC sơ sài, chưa theo đúng hướng dẫn của Bộ và thiếu các tài liệu kiểm chứng, có những đơn vị sau nhiều lần Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp phải đôn đốc, nhắc nhở và yêu cầu bổ sung tài liệu, hoàn thiện lại báo cáo, nên ảnh hưởng đến tiến độ thời gian…

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC còn chưa thật sự hiệu quả; một số đơn vị, địa phương tự đánh giá, chấm điểm chưa theo đúng hướng dẫn của Bộ, thiếu chính xác nên sau khi rà soát, thẩm định có sự chênh lệch giữa điểm tự chấm và điểm thẩm định đánh giá của Bộ.

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND ở mức độ tương đối cao, song kết quả này chưa hoàn toàn phản ánh sát với thực tế.

Tỷ lệ người dân, tổ chức tiếp cận thông tin về dịch vụ hành chính công qua mạng Internet tại 4 đơn vị trực thuộc Bộ và 63 công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nằm trong khoảng 7,48% là quá thấp so với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng CAND; vẫn còn hiện tượng người được hỏi cho biết phải đi lại nhiều lần và bị trễ hẹn; vẫn còn hiện tượng cán bộ, chiến sĩ gây phiền hà, sách nhiễu và tiêu cực đối với người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Việc đánh giá mang tính toàn diện trên cả 4 cấp, từ trung ương đến tỉnh, huyện và xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng và tần suất giải quyết lớn, với sự tham gia điều tra xã hội học của gần 2 vạn người dân, tổ chức.

Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND ở mức cao (86,69%), trong đó có những đơn vị, địa phương như Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, Phú Thọ đạt tối đa là 100%...

Kết quả nêu trên cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chính phủ. Điều đó cho thấy quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự nỗ lực của thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt.

Trước thực trạng trên, để việc đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính, Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND…

Hội nghị cũng đã quán triệt những kết quả cơ bản của việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 trong CAND thời gian qua; lý do phải xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định vai trò quan trọng của công tác CCHC trong hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng CAND và xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bộ Công an tiếp tục sử dụng kết quả xác định Chỉ số cái cách hành chính được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt là một trong các tiêu chí để xét thi đua hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 nói riêng và kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 nói chung.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền CCHC gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; khắc phục cho bằng được những thái độ không đúng mực, không lịch thiệp để hạn chế tiêu cực ở mức thấp nhất.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang