Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Năm, 19/12/2019 13:51  | Mai Loan

|

(CATP) Sáng 19-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị định kỳ để đánh giá toàn diện các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2019 và định hướng chương trình công tác trọng tâm năm 2020, để tổng kết triển khai tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo Tờ trình các văn bản chuẩn bị cho Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày các nội dung chính đưa ra Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2019 trong Đảng bộ CATW; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tô Lâm, các đại biểu đã tham gia ý kiến, tập trung đánh giá tình hình an ninh, trật tự nổi lên và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2019, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND năm 2020; định hướng một số mặt công tác lớn của Đảng ủy CATW chỉ đạo trong năm 2020.

Bên cạnh đó, đánh giá kết quả nổi bật sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong CAND; Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2019, lực lượng CAND đã làm tốt, hiệu quả hơn, có nhiều điểm mới, đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về những vấn đề cơ bản, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh: Lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nước. Chủ động bảo đảm an ninh từ xa, giữ vững an ninh, chính trị của đất nước. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống cháy nổ được tăng cường...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, lực lượng CAND đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí, sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý như phương châm đặt ra khi thực hiện Đề án tổ chức bộ máy mới là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, có chính sách phù hợp, động viên anh em làm việc tại cơ sở, vì rất vất vả, trực tiếp va chạm nhiều việc. Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Bộ Chính trị đã có chủ trương, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai và hoàn thành ngay trong quý I-2020.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần lựa chọn thật tốt nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2026, phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”... Vì vậy, lực lượng CAND phải phát huy vai trò của mình và đóng góp tích cực để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh hơn các năm khác...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang