Thẩm định quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Thứ Hai, 03/08/2020 22:37

|

(CAO) Đây là một trong những nội dung mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Bộ Chính trị trong tháng 7 vừa qua.

34,34% Bí thư cấp uỷ không phải người địa phương

Dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, hội nghị trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng diễn ra hôm nay (3/8) tại Hà Nội đã đánh giá lại kết quả công tác toàn ngành trong tháng 7 vừa qua.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị

Số liệu báo cáo tại Hội nghị cho thấy, đến ngày 25/7/2020, cả nước đã có 52.031 đảng bộ, chi bộ cơ sở, tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội (đạt 99,85%). 624/1.305 đại hội cấp trên cơ sở cũng đã tổ chức đại hội, đạt 47,81%, bầu được 16.355 đồng chí cấp ủy viên, 4.896 đồng chí ủy viên ban thường vụ.

Cơ cấu cấp ủy khóa mới cơ bản bảo đảm về số lượng, chất lượng, nhất là tỷ lệ nữ (15,07%), tuổi trẻ dưới 40 tuổi (13,23%), dân tộc thiểu số (8,49%) tham gia cấp ủy bảo đảm theo yêu cầu. Bí thư cấp ủy không là người địa phương đạt tỷ lệ 34,34%. 

Cũng trong tháng 7, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thiện Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng, triển khai xây dựng Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng. Đáng chú ý, ngành đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quyết định và Thông báo phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục tham mưu thẩm định quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Thông báo về số lượng, tiêu chuẩn và định hướng cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã được ban hành.

Vẫn trong tháng 7/2020, 119 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý đã được cơ quan tổ chức tham mưu thẩm định. Lớp thứ 5 bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII gồm 40 học viên đã khai giảng.

Ban Tổ chức Trung ương và một số ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cũng bước đầu triển khai thí điểm Quy chế đánh giá cán bộ hằng tháng theo phương pháp mới.

Tăng cường giám sát công tác nhân sự

Quang cảnh Hội nghị

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, trong tháng 8/2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung góp phần hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tham mưu hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo Bộ Chính trị bảo đảm yêu cầu theo Kết luận số 79 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định gắn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành đúng quy định, hiệu quả quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương theo hướng dẫn của Trung ương.

Đặc biết, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng về công tác cán bộ thời gian qua.

Theo Ban Tổ chức, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thật sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc; tránh tình trạng “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc”.

Ngành cũng đặc biệt coi trọng tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, nhất là công tác nhân sự. Các cơ quan tham mưu phải “đúng vai, thuộc bài”, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh, vướng mắc nổi lên để xử lý theo thẩm quyền.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp từ nay đến hết quý III-2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Việc nắm chắc tình hình chính trị nội bộ cũng được các cán bộ ngành tổ chức đặt ra, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Đi liền với đó là xác định kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang