Ngay sau phần 1 kết thúc ngày 1/5/2017: Hồ sơ lửa phần 2 - Người ba mặt lên sóng

Phần 2 của seri phim hình sự Hồ sơ lửa mang tên Người ba mặt sẽ chính thức lên sóng truyền hình ngày 1-5-2017 trên SCTV14, ngay sau phần 1 - Mật danh Đ9 kết thúc.

Lên đầu trang