TPHCM: Làn đường ưu tiên cho xe buýt vẫn còn..."thai nghén"

Thứ Tư, 14/08/2019 14:39

|

(CAO) Đại diện Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa có thông tin về việc nghiên cứu, xây dựng làn đường riêng dành cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu.

Theo đó, phương án tổ chức làn ưu tiên đang ở bước nghiên cứu, chưa được Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố thông qua và Sở GTVT vẫn chưa chính thức trình UBND TPHCM như một số báo đã đăng tải.
Chủ trương nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020.
Nội dung này cũng là một trong các giải pháp thuộc đề án "Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TPHCM nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát phương tiện cá nhân, tăng cường phát triển giao thông công cộng".
Mục tiêu nghiên cứu nhằm thí điểm tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên một số tuyến đường, tạo cái nhìn mới về loại hình xe buýt có làn đường ưu tiên, di chuyển với tốc độ nhanh, hấp dẫn hành khách, từng bước thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng trước tình hình ùn tắc giao thông và TNGT ngày càng diễn biến phức tạp.
Chủ trương tổ chức làn đường ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu vẫn còn..."thai nghén"

Phương tiện cơ giới cá nhân tăng nhanh, vận tải hành khách công cộng chỉ mới đảm nhận đạt tỷ lệ thấp so với nhu cầu đi lại của người dân hiện nay. Trên cơ sở đó có đánh giá để nhân rộng, phát triển vận tải hành khách công cộng, giảm nhu cầu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và TNGT trên địa bàn thành phố.

Để triển khai thực hiện nội dung nghiên cứu nêu trên, UBND TP đã giao cho Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư tổ chức nghiên cứu Tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ.

Đơn vị này đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và chính thức ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp để nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu.

UBND thành phố đã giao cho Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (thuộc Sở Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư tổ chức nghiên cứu

Qua quá trình nghiên cứu, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã trình Sở GTVT báo cáo đầu kỳ nội dung tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu vào đầu tháng 6 năm 2019. Đến ngày 14-6, Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố đã nghe chủ đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo lần đầu tại trụ sở của Sở GTVT. 

Tại cuộc họp, còn có ý kiến khác nhau giữa các thành viên Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố. Tuy nhiên, phần lớn thành viên Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thống nhất chủ trương triển khai việc tổ chức làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt hoạt động, nhưng chưa đồng tình giải pháp triển khai thí điểm trên đường Võ Thị Sáu và đường Điện Biên Phủ.

Nghiên cứu này vẫn còn trong thời gian chỉnh sửa, bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn xã hội

Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án để có thể khẳng định tính khả thi hoặc không khả thi khi chọn đường Võ Thị Sáu và đường Điện Biên Phủ để tổ chức làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt hoạt động; đồng thời, đề xuất tiêu chí cụ thể khi lựa chọn tuyến đường dự kiến tổ chức làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt hoạt động đảm bảo phù hợp với điều kiện giao thông thành phố, cũng như đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề tác động về kinh tế xã hội, điều kiện sinh hoạt, lưu thông của người dân khi triển khai làn ưu tiên hoặc làn đường dành riêng cho xe buýt hoạt động.

Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang nghiên cứu phương án trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng tư vấn giao thông đô thị tại cuộc họp nêu trên.

Sau khi chủ đầu tư trình lại kết quả nghiên cứu, Sở Giao thông vận tải sẽ rà soát, báo cáo Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố xem xét, có ý kiến làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang