Ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank

Thứ Năm, 12/11/2015 06:15  | Sơn Dương

|

(CAO) Ngày 11-11, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín - Sacombank đã họp và thống nhất cho ông Trầm Bê thôi chức Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Được biết, việc thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank của ông Trầm Bê là theo nguyện vọng cá nhân, nhưng ông vẫn là thành viên HĐQT của Sacombank.

Trước đó, ngày 12/8/2015, NHNN đã có công văn số 6066/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập NHTMCP Phương Nam (PNB) vào NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo công văn này, ông Trầm Bê đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN hoặc tổ chức, cá nhân do NHNN chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần tại Sacombank, PNB và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan.

Hội sở Ngân hàng Sacombank.

Ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập và cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông Trầm Bê.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang