Nhân viên kiểm duyệt nội dung trên Facebook chịu áp lực như thế nào?

(CAO) Nhiều người vẫn hay nghĩ công việc giám sát nội dung thường rất đơn giản, nhưng thật ra đây là một công việc cực kì áp lực và căng thẳng.