Lăng mạ, tấn công cán bộ xử lý lấn chiếm vỉa hè bị xử phạt thế nào?

(CAO) Trong quá trình xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, các cán bộ tham gia thường xuyên bị phản ứng, có trường hợp bị lăng mạ, thậm chí là bị hành hung. Vậy, dưới góc nhìn pháp lý, các hành vi cản trở, tấn công cán bộ, người thi hành công vụ trong việc xử lý lấn chiếm vỉa hè sẽ phải đối mặt với những hình thức xử phạt nào?

Lên đầu trang