Ấn Độ công bố nữ rô bốt hỗ trợ các phi hành gia trong tương lai

(CAO) Theo RT ngày 23-1 đưa tin, Ấn Độ đã công bố về dự án mang nữ rô bốt vào không gian để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm vũ trụ có người lái đầu tiên. 

Lên đầu trang