Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh công bố nước ở 6 bãi tắm tại địa phương an toàn

Thứ Bảy, 30/04/2016 21:17  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 30-4, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã công bố kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ các khu du lịch và bãi tắm ven biển trên địa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó 6 điểm được lấy mẫu nước để quan trắc gồm: bãi tắm Mũi Đao (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh), bãi tắm Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh), bãi tắm Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), bãi tắm Thạch Hải (xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà), bãi tắm Xuân Hải (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) và bãi tắm Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Theo quy định hướng dẫn của Trung tâm quan trắc – Tổng cục môi trường yêu cầu phân tích 12 thông số gồm: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), độ đục, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+-N), Photphat PO43—P), mangan (Mn), Asen (As), sắt (Fe), Xyanua (CN), Coliform).

Kết quả quan trắc cho thấy, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – vùng bãi biển tắm, thể thao dưới nước. Riêng 2 thông số nhiệt độ và độ đục không quy định trong QCVN 10 - MT:2015/BTNMT, tuy nhiên không thấy dấu hiệu bất thường so với kết quả quan trắc định kỳ năm 2015.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, sở này đang chỉ đạo Trung tâm quan trắc và Kỹ thuật môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường tiếp tục lấy mẫu phân tích tại 6 bãi tắm nêu trên với tần suất mỗi ngày 2 lần (sáng và chiều).

Thời gian thực hiện từ 29-4 đến ngày 6-5-2016 và hàng ngày phải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang