Người đàn ông chết bất thường sau chầu nhậu ở Sài Gòn

(CAO) Sau chầu nhậu, đám bạn nhậu bỏ đi còn người đàn ông nằm lại. Sau đó người này được phát hiện đã chết, miệng có máu.

Lên đầu trang