Sách mới:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam

Thứ Hai, 18/05/2015 12:55  | Mai Loan

|

(CATP) Chào mừng 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015), hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Viện lịch sử Công an đã sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam (1945 - 1969).

Cuốn sách gồm ba phần chính: phần thứ nhất gồm 152 sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND Việt Nam, được trình bày theo hình thức biên niên sự kiện và tư liệu lịch sử. Phần thứ hai đăng nguyên văn 46 bài nói, bài viết, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về CAND. Phần thứ ba bao gồm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND và những phần thưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng CAND Việt Nam...

Nội dung cuốn sách nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về quan điểm CAND, về phương pháp, cách thức tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thể hiện lòng tôn kính của cán bộ, chiến sĩ công an đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu.

Cuốn sách dày 388 trang do Nhà xuất bản CAND phát hành.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang