​Công an TP.HCM:

Quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Thứ Ba, 10/01/2017 18:33  | Lê Bình

|

(CAO) Ngày 10-1, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho các chỉ huy, đồng chí làm công tác Đảng ủy của Công an các quận huyện và phòng ban nghiệp vụ.

Trung tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu

Đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trực tiếp triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người Cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các cấp ủy đảng cần tổ chức tốt, triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và một số nội dung Nghị quyết được trình bày tại Hội nghị này; Yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp uỷ phải trực tiếp triển khai sâu sát cho cán bộ, đảng viên ở cấp đơn vị mình thực hiện; các Đảng bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức kế hoạch, hành động trong việc thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc;

Phải tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII với các nghị quyết khác của Trung ương và của địa phương trên tinh thần sáng tạo, nhanh gọn và áp dụng ở địa phương mình một cách hiệu quả nhất.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang