Tỉnh thứ 2 ở Tây Nguyên công bố thiên tai hạn hán

Thứ Năm, 17/03/2016 11:01  | Chí Dũng

|

(CAO) UBND tỉnh Kon Tum vừa chính thức công bố thiên tai hạn hán trên địa bàn tỉnh với cấp độ rủi ro thuộc cấp độ 1. Đây là tỉnh thứ 2 ở Tây Nguyên công bố thiên tai sau Gia Lai.

Theo tổng hợp tình hình hạn hán sản xuất và thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, tổng diện tích sản xuất vụ Đông Xuân bị hạn, thiếu nước là 1.192,69 ha (trong đó, diện tích lúa là 104,51ha; cà phê, rau màu là 336,20ha;….).

Lúa nước và cây cà phê có diện tích bị ảnh hưởng do hạn nghiêm trọng nhất

Về nước sinh hoạt, có 4 công trình nước tự chảy bị khô hạn, thiếu nước; 3.775 giếng nước bị khô hạn thiếu nước; 3.937 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đang diễn ra trên diện rộng
Nhiều nơi, người dân phải đi xa hàng cây số để lấy nước về sinh hoạt

Về nguy cơ cháy rừng: Tỉnh Kon Tum có tổng diện tích tự nhiên 968.960,6 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 780.736 ha (diện tích đất có rừng 604.258 ha, diện tích đất lâm nghiệp không có rừng 176.478 ha) phân bố trên địa bàn 10 huyện, thành phố. Diện tích rừng dễ cháy toàn tỉnh là 159.757,1 ha (chiếm 26,4% đất có rừng).

Trước tình hình đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm: Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn trên địa bàn; chủ động sử dụng ngân sách của các đơn vị để chống hạn, bơm tưới cho cây trồng; áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị hạn hán; báo cáo tình hình hạn hán, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và đề xuất hỗ trợ chống hạn, cứu đói, khôi phục sản xuất vùng bị ảnh hưởng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang