TPHCM công bố quy hoạch công tác phòng cháy và chữa cháy đến năm 2025

Thứ Sáu, 29/07/2016 17:35  | Mai Hà

|

(CAO) Sáng 29-7, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố dự án “Quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TPHCM đến năm 2025”. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, trình bày nội dung công bố dự án “Quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TPHCM đến năm 2025”, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TPHCM cho biết mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại nhằm tăng cường hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, quy hoạch được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025, bao quát 4 vấn đề, gồm: phát triển mạng lưới cấp nước; hệ thống tổ chức các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo doanh trại các đơn vị trong thời kỳ dài hạn.

Về quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TP đến năm 2025, TP xây dựng nguồn nước phục vụ chữa cháy bao gồm: Nguồn nước từ mạng lưới cấp nước TP (mạng lưới ống cấp 3); Nguồn nước từ các ao, hồ, sông, kênh rạch trên địa bàn TP; Nguồn nước từ các hồ chứa, bể nước, hồ điều tiết và các nguồn nước khác.

Về trụ nước chữa cháy, tổng số trụ nước cần lắp đặt 19.664 trụ nước; trong đó lắp đặt mới 11.811 trụ nước chữa cháy thuộc dự án phát triển mạng lưới ống cấp 3 từ nguồn vốn kinh doanh và vốn vay ngân hàng do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn thực hiện; lắp đặt bổ sung 7.853 trụ nước chữa cháy trên mạng lưới ống cấp 3 hiện hữu từ nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Về quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức các đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gồm: Giai đoạn 2016 - 2020: Tổng quân số đến cuối năm 2020 dự kiến là 4.998 người; Giai đoạn 2021 - 2025: Tổng quân số đến cuối năm 2025 dự kiến là 5.453 người.

Hội nghị công bố dự án “Quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TPHCM đến năm 2025

Về tổ chức, đến năm 2025, hệ thống tổ chức của Cảnh sát PCCC TPHCM gồm: 11 Phòng nghiệp vụ; 24 Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện; 1 Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông; 20 Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ khu vực trực thuộc phòng cảnh sát PCCC quận, huyện và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông; 1 Trung tâm thông tin điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 1 Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 4/10; 1 Trạm xá và 1 Trung tâm đào tạo, huấn luyện PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Về đầu tư, trong giai đoạn trước năm 2020, TPHCM sẽ đầu tư 2 tàu, 258 xe chữa cháy, 61 máy bơm, 6 ca nô, hai xuồng cứu nạn - cứu hộ và rất nhiều trang thiết bị. Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, TP sẽ mua thêm 131 xe, một ca nô, các trang thiết bị và lắp đặt mới gần 20.000 trụ nước để phục vụ công tác chữa cháy.

TPHCM cũng sẽ thành lập Trung tâm thông tin điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Trung tâm thiết bị PCCC và cứu nạn cứu hộ; Trạm xá và trung tâm đào tạo, huấn luyện. Đối với 13 đơn vị cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại các quận 5, 7, 10, Phú Nhuận, Thủ Đức,... sẽ được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo doanh trại.

Cũng theo nội dung quy hoạch, tổng mức đầu tư của dự án quy hoạch PCCC trên địa bàn TP đến năm 2025 khoảng hơn 8.100 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 2.300 tỷ đồng; ngân sách TP hơn 4.000 tỷ đồng. Nguồn vốn còn lại từ vốn xã hội hóa từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nguồn thu từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, phí, lệ phí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng giao Cảnh sát PCCC TP chủ trì, phối hợp với các sở ngành lien quan và UBND các quận huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, trong đó cần triển khai theo từng năm và từng giai đoạn 5 năm cho phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi và đúng định hướng quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạnh cũng lưu ý khi xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội UBND 24 quận, huyện của TP phải quan tâm đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác PCCC như bố trí quỹ đất để xây dựng các đơn vị PCCC nhằm rút ngắn bán kính bảo vệ , đảm bảo an toàn trong công tác PCCC.

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, hàng năm căn cứ dự án quy hoạch, các dự án được duyệt, lập kế hoạch cấp kinh phí đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC TP để thực hiện đúng tiến độ của dự án.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang