Mua toàn bộ cổ phần Ngân hàng TMCP Xây dựng

Chủ Nhật, 08/03/2015 09:59  | 

|

(CATP) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xây dựng Việt Nam thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xây dựng Việt Nam.

(CATP) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xây dựng Việt Nam thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xây dựng Việt Nam. Thống đốc NHNN quyết định mua bắt buộc toàn bộ (100%) cổ phần của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam với giá 0 đồng/cổ phần, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam. Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam sẽ chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, với tên tiếng Việt là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam; tên viết tắt tiếng Việt là Ngân hàng Xây dựng. Hình thức pháp lý là Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; Vốn điều lệ của ngân hàng này là 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật; Điều chỉnh cơ cấu, tổ chức bảo đảm phù hợp với Luật các Tổ chức Tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan; Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam theo quy định của pháp luật; Thực hiện các điều chỉnh, thay đổi khác cho phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

HẢI TRIỀU

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang