Bộ GD-ĐT: Hội đồng Anh đã cấp hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh sai quy định

Thứ Bảy, 11/05/2024 10:23

|

(CAO) Theo Bộ GD-ĐT, từ 1/1/2022 đến ngày 10/11/2022 (với chứng chỉ Aptis) và ngày 17/11/2022 (với chứng chỉ IELTS), Hội đồng Anh đã cấp sai phép 90.481 chứng chỉ, trong đó có 52.564 chứng chỉ IELTS.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có kết luận thanh tra về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Hội đồng Anh) Việt Nam.

Theo kết luận thanh tra, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Hội đồng Anh đã liên kết tổ chức thi, cấp 45.679 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và 58.414 chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên toàn quốc.

Trong số đó, giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022, khi chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi, Hội đồng Anh đã thực hiện liên kết tổ chức 343 đợt thi, cấp 31.871 chứng chỉ tiếng Anh Aptis; tổ chức 393 đợt thi IELTS trên giấy, cấp 33.196 chứng chỉ và 589 đợt thi IELTS trên máy tính, cấp 11.149 chứng chỉ.

Tổng cộng 76.216 chứng chỉ tiếng Anh bao gồm Aptis và IELTS được Hội đồng Anh cấp trong giai đoạn này.

Ảnh minh hoạ

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Giai đoạn 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022, Công ty Trách nhiệm hữu hạn British Council thực hiện liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ Aptis và chứng chỉ IELTS trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 6-6-2018 của Chính phủ.

Tiếp đó, trong giai đoạn từ ngày 10/9/2022 đến trước ngày được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Hội đồng Anh tiếp tục liên kết tổ chức thi cấp 6.046 chứng chỉ Aptis (đến trước ngày 10/11/2022) và 8.219 chứng chỉ IELTS (đến trước ngày 17/11/2022). Tổng cộng cả hai loại là 14.265 chứng chỉ.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận: Giai đoạn từ 10/9/2022 đến ngày được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Công ty Trách nhiệm hữu hạn British Council thực hiện liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ Aptis và chứng chỉ IELTS trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Điều 21 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ.

Tổng cộng cả hai giai đoạn từ 1/1/2022 đến ngày 10/11/2022 (với chứng chỉ Aptis) và ngày 17/11/2022 (với chứng chỉ IELTS), Công ty Trách nhiệm hữu hạn British Council Việt Nam đã cấp sai phép 90.481 chứng chỉ, trong đó có 52.564 chứng chỉ IELTS.

Kiến nghị các biện pháp xử lý, về chấn chỉnh công tác quản lý, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam) rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam của Công ty, thực hiện đúng Quyết định cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT.

Công ty cần rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà Công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Xử lý về hành chính, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Công ty để xảy ra những vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo sau 30 ngày kể từ ngày kết luận này được ban hành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang