Đấu giá biển số xe ôtô: Người trúng đấu giá có nhiều quyền lợi

Thứ Sáu, 02/12/2022 17:50

|

(CATP) Mọi người trên cả nước đều có thể tham gia đấu giá biển số ôtô thông qua việc công bố rõ ràng biển số xe được mang ra đấu giá trên các cổng thông tin công khai, minh bạch. Hình thức là đấu giá trực tuyến, phương thức là trả giá lên. Người trúng đấu giá được xác nhận bằng văn bản, biển số gắn với xe ôtô của mình…

Tổ chức và công bố rõ ràng

Sau thời gian tranh luận xung quanh về việc tổ chức thí điểm đấu giá biển số (còn gọi là "biển số đẹp" xe ôtô), cũng như Chuyên đề Công an TPHCM đã có bài phản ánh về vấn đề dư luận quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 73/2022/NQ-QH15 về thí điểm đấu giá biển số ôtô và Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2023, được thực hiện trong 3 năm.

Theo đó, nghị quyết này quy định thí điểm đấu giá biển số ôtô bao gồm, biển số xe ôtô đưa ra đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá, hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục đấu giá, đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số ôtô.

Nghị quyết áp dụng đối với cơ quan được Bộ Công an giao tổ chức đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đấu giá biển số ôtô. Nghị quyết quy định về biển số ôtô đưa ra đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản gồm: biển số ôtô đưa ra đấu giá là biển số ôtô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho ôtô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, ôtô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, ôtô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Người trúng đấu giá được xác nhận bằng văn bản và cấp biển số

Việc lựa chọn biển số ôtô đưa ra đấu giá được quy định như sau: Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số ôtô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên "Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản", "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an", trang thông tin điện tử Cục CSGT và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tham gia đấu giá trực tuyến

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ôtô của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký tham gia đấu giá, biển số xe ôtô không được lựa chọn để đấu giá, biển số ôtô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định. Trong thời gian thực hiện nghị quyết, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản trong các tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, bảo đảm điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe để tổ chức đấu giá biển số ôtô.

Về giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá biển số xe ôtô, nghị quyết của Quốc hội nêu rõ: "Giá khởi điểm của một biển số ôtô đưa ra đấu giá là 40.000.000 đồng, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số ôtô đưa ra đấu giá, bước giá là 5.000.000 đồng, số tiền thu được từ đấu giá biển số ôtô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước".

Biển số trúng đấu giá được gắn với xe ôtô do chính mình sở hữu

Cũng từ việc tham gia đấu giá biển số xe ôtô, về hình thức là đấu giá trực tuyến, phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên. Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá, nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá thì biển số ôtô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

Đặc biệt, về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số ôtô, người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế ôtô gắn biển số trúng đấu giá, nghị quyết của Quốc hội quy định: "Người trúng đấu giá được cấp văn bản xác nhận biển số ôtô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá, được đăng ký biển số ôtô trúng đấu giá gắn với ôtô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số ôtô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở, được giữ lại biển số ôtô trúng đấu giá trong trường hợp ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu, được cấp lại biển số ôtô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số ôtô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng".

Nhiều người trông chờ đấu giá được biển số ôtô "đẹp"
Người dân trên cả nước đều có thể tham gia đấu giá biển số bằng phương thức trực tuyến

Nội dung nghị quyết cũng nêu rõ, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số ôtô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký ôtô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số ôtô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe, người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá. Người trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số ôtô bao gồm: nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số ôtô.

Thực hiện thủ tục đăng ký ôtô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số ôtô trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 6 tháng. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số ôtô không thực hiện thủ tục đăng ký ôtô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số ôtô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Như vậy, vấn đề "quyền sở hữu" đối với biển số xe ôtô đến việc đấu giá biển số xe ôtô, đó là không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số ôtô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế ôtô gắn biển số trúng đấu giá. Quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế ôtô gắn biển số trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang