Nước Đức từ chối người tị nạn

Thứ Sáu, 18/11/2016 15:09  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Theo báo chí Đức ngày 18-11, số người tị nạn được trả về nước trong năm 2015 là 21.000 người.

Trong năm 2016, số người bị trả về sẽ lên đến 26.000 người, tương đương với con số kỷ lục của năm 2003.

3/4 người tị nạn không được Đức chấp nhận đến từ các nước Albanie, Kosovo, Serbie, Mazedonie, Bosnie-Herzegowina và Montenegro. Họ đi đâu?. Báo chí nước này cho biết phần lớn trong số họ đi đến những nước châu Âu khác hay một nước thứ ba.

Người tị nạn bị trục xuất khỏi lãnh thổ Đức tại phi trường Leipzig-Halle

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang