Rừng thông cháy lớn giữa nắng nóng

(CAO) Đã có hàng trăm cây thông lớn bị cháy, diện tích thiệt hại khoảng 2 héc ta.

Lên đầu trang