Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 10/04/2016 12:28  | Sơn Dương

|

(CAO) Sáng 10-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9 - Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).

Cùng đi với Chủ tịch nước Trần Đại Quang có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi lưu bút: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chúng cháu nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người; quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 Chủ tịch Trần Đại Quang ghi lưu bút.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ Khu di tích, đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang căn dặn anh chị em, là những người được gần gũi với những kỷ niệm của Bác Hồ, hơn ai hết phải thường xuyên học tập, rèn luyện, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người, từ đó chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân đến tham quan, để nơi đây thực sự là địa chỉ đỏgiáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện cho được mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Năm 1957, với tầm nhìn chiến lược của một lãnh tụ thiên tài và một nhà quân sự kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Khu K9 - Đá Chông làm căn cứ bí mật của Trung ương trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ năm 1960 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần lên Khu K9 làm việc và tiếp khách quốc tế. Chính tại Khu K9, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn bạc, quyết định.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang