Kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga:

“Con tàu Rạng Đông” chiếu rọi niềm tin

Thứ Hai, 07/11/2016 14:58

|

(CATP) Là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại, Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917) đã chứng minh chân lý, bất cứ một chế độ nào đi ngược lại lợi ích chân chính của nhân dân, của dân tộc, cản trở tiến bộ xã hội thì tất yếu sẽ bị đào thải, bị thay thế bởi một chế độ xã hội khác tốt đẹp hơn.

Tiếp tục cuộc đấu tranh xóa bỏ mọi sự lạc hậu, lỗi thời, áp bức bất công cũng chính là sự tiếp tục sự nghiệp cao cả của Cách mạng Tháng Mười (CMT10). Đó là những chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện cán bộ TPHCM với Báo CATPHCM, về những giá trị to lớn của cuộc cách mạng vĩ đại này.

PV: Ông có thể khái quát lại sự kiện CMT10 Nga và ý nghĩa của thắng lợi này với thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng?

TS Nguyễn Việt Hùng:

Ngày 25-10-1917, các chiến sĩ cách mạng từ chiến hạm Rạng Đông đã nã pháo vào Cung điện Mùa Đông và sau đó bắt giữ toàn bộ chính phủ lâm thời. Đêm 25-10, tại Điện Xmôn-nưi, Đại hội II các Xô-viết đã họp và tuyên bố cách mạng thành công, toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết. Với thắng lợi này, lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga một chính quyền của công - nông và những người lao động được thiết lập.

Trong những ngày đầu chính quyền đã thông qua những sắc lệnh khẳng định và thể hiện rõ bản chất của một chính quyền vì dân. Đó là Sắc lệnh về hòa bình, Sắc lệnh về ruộng đất; đồng thời công bố nhiều chính sách ưu việt như ngày làm việc 8 giờ, bảo hiểm xã hội, giáo dục không mất tiền, tự do tín ngưỡng, nam nữ bình đẳng... Những lý tưởng về một xã hội công bằng, dân chủ, một xã hội xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên trên thế giới đã và đang hiện thực hóa.

CMT10 Nga thành công là sự kiện lịch sử mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó không chỉ lật đổ chế độ Sa Hoàng ở nước Nga và đưa đảng Bôn-Xê-Vich Nga trở thành Đảng Cộng sản đầu tiên trên thế giới cầm quyền mà còn mở ra một thời đại mới cho nhân loại, thời đại quá độ từ các chế độ có người bóc lột người trên thế giới tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Sự kiện này đã tạo ra một diện mạo mới của nhân loại, cho thế giới cho đến tận hôm nay.

Thời gian có thể đi qua nhưng nếu đánh giá một cách công bằng, CMT10 Nga cũng có ý nghĩa như Cách mạng tư sản Pháp (1789) đã mở ra thời đại tư bản chủ nghĩa cho nhân loại và chính vì thế CMT10 Nga còn mang ý nghĩa nhân loại và có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với Việt Nam sau này và đến tận bây giờ.

 

PV: Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của CMT10 Nga đối với Cách mạng Việt Nam?

TS Nguyễn Việt Hùng:

Đối với cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi đặt chân đến nước Nga Xô-viết vào năm 1924 đã khẳng định: “Nước Nga có sự ngược đời, những người nô lệ trở thành chủ nhân” (trích Nhật ký chìm tàu). Hiện thực đó càng củng cố, khẳng định lựa chọn của Hồ Chí Minh từ năm 1920 là đúng đắn khi Người quyết định chọn chủ nghĩa Lê-nin, cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Theo Bác, các cuộc Cách mạng tư sản Pháp, Cách mạng tư sản Mỹ đều là những cuộc cách mạng vĩ đại nhưng không đi đến nơi vì chỉ giải phóng giai cấp tư sản. Chỉ có cuộc CMT10 Nga là cuộc cách mạng vừa giải phóng giai cấp công nhân và những người lao động, vừa giải phóng các dân tộc bị áp bức. Đây là cuộc cách mạng đi đến nơi và là con đường cách mạng Việt Nam phải đi tiếp.

Không chỉ dẫn lối chỉ đường, sự giúp đỡ của những người cộng sản trên thế giới trong đó có Đảng Cộng sản Liên Xô, Liên bang Xô-viết cùng các nước xã hội chủ nghĩa khác đóng vai trò quan trọng giúp cho cách mạng Việt Nam trực tiếp, gián tiếp làm nên những mốc son lịch sử (1945, 1954, 1975). Hôm nay lịch sử có đổi thay nhưng Việt Nam không bao giờ quên những đóng góp to lớn của Liên Xô đối với Việt Nam.

Trước bài học bi thảm về chính trị trong thập niên 90 của thế kỷ trước, khi Liên Xô sụp đổ và Đông Âu tan rã, những người cộng sản hay những người cầm quyền hãy nhìn vào đó mà soi rọi. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ngay trên quê hương CMT10 Nga là một chấn động lịch sử mà dư chấn của nó còn kéo dài đến ngày nay và lâu hơn nữa. Đây là bước thụt lùi nghiêm trọng của lịch sử nhưng cũng là lẽ thường tình, trong đó sự tha hóa, phản bội của giới cầm quyền cấp cao trong Đảng Cộng sản Liên Xô, các đảng cầm quyền châu Âu là nhân tố quyết định. Bài học từ một đảng cầm quyền trở thành một đảng cai trị, thống trị chuyên quyền vẫn còn nguyên giá trị cho những người cộng sản hôm nay.

 

PV: Bài học đó cụ thể là gì, thưa ông?

TS Nguyễn Việt Hùng:

Mục tiêu, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa phải được nhận thức một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn, thực tế, phù hợp với xu thế phát triển của nhân loại, không bao giờ tự cô lập, đề cao mình để thành kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa. Đã là đảng cầm quyền thì bao giờ cũng dẫn đến suy thoái quyền lực nếu không nghiêm khắc phê bình, tự phê bình như Lê-nin đã từng căn dặn và đặc biệt là phải chống đặc quyền đặc lợi, chống độc đoán chuyên quyền và phải coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đây là điều mà trong nhiều thập kỷ những người cộng sản ở nước Nga - Liên Xô đã để cho chủ nghĩa sùng bái cá nhân, độc đoán chuyên quyền, đặc quyền, đặc lợi biến mình thành tha hóa. Phải coi trọng việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa làm sao cho chế độ Xô-viết, chế độ xã hội chủ nghĩa là của người dân, do dân và vì dân. Một khi đã quay lưng với người dân thì không gì có thể cứu vãn nổi.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang