Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ

Thứ Sáu, 24/02/2017 17:03  | Mai Hà

|

(CAO) Sáng 24-2-2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Công an Trung ương.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị

Theo thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATW nêu rõ: Trong năm 2016, Đảng ủy CATW đã chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp về công tác tổ chức xây dựng đảng, vừa tập trung giải quyết yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương, góp phần cảnh báo, răn đe, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đồng thời, khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Các cuộc kiểm tra, giám sát được kết luận khách quan, chính xác, làm rõ được những ưu điểm để phát huy, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, góp phần hạn chế sai phạm và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; đồng thời giúp cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra nắm vững hơn tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên và nội bộ đơn vị; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh việc tiếp tục thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, là yếu tố quyết định để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Coi trọng, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định không dao động trước những khó khăn thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường,… phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Người đứng đầu nhà nước cũng nêu rõ: phải coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời để có những biện pháp, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, sơ hở, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh,…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ CATW trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2017 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy CATW tiếp tục xác định xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện được mục tiêu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, đơn vị mình thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA, ngày 22/12/2016 của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND năm 2017 và những năm tiếp theo.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Tổ chức sơ kết, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức, cán bộ phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và thực tế công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình để kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý khi có dấu hiệu vi phạm.

Đảng ủy CATW đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Nghị quyết có liên quan của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang