Sở Nội vụ TP.HCM thông tin về việc điều động ông Đoàn Ngọc Hải

Thứ Sáu, 14/06/2019 10:07  | Phúc Toàn

|

(CAO) Trong cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM sáng nay (14-6), Sở Nội vụ TP.HCM đã thông tin về quá trình điều động, phân công ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM.

Theo Sở Nội vụ, Chức danh Phó chủ tịch UBND quận, huyện là chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; do đó, việc điều động đồng chí Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, cân nhắc kỹ qua nhiều cuộc họp. Trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ đều có trao đổi, lắng nghe ý kiến của cán bộ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định.

Tuy nhiên, đồng chí Đoàn Ngọc Hải đã thay đổi ý kiến sau các lần trao đổi đó.

Lần thứ nhất: Thời điểm đồng chí Đoàn Ngọc Hải đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND quận 1. Do yêu cầu công tác cán bộ, ngày 2/1/2018 Ban Tổ chức Thành ủy gặp đồng chí Hải để trao đổi về việc dự kiến điều động, bồ nhiệm đồng chí làm lãnh đạo một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP.

Đồng chí Đoàn Ngọc Hải phát biểu sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công (kể cả làm cán bộ Ủy ban MTTQ ở huyện cần Giờ). Tuy nhiên chỉ 6 ngày sau, ngày 08/01/2018 đồng chí Đoàn Ngọc Hải có “đơn xin từ chức” đối với chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1 như chúng ta đã biết.

Lần thứ hai: Sau khi xem xét đơn từ chức của đồng chí Đoàn Ngọc Hải, tháng 5/2018 Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất giao Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo việc giải quyết đơn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí được từ chức theo nguyện vọng.

Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy có ý kiến vài ngày, ngày 12/5/2018 đồng chí Đoàn Ngọc Hải có “đơn xin rút đơn từ chức”; nội dung đơn đồng chí ghi rõ “Tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc và xin rút lại đơn xin thôi công tác. Tôi sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khó, nguy hiểm.... và nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công.

Một lần nữa, Ban Thường vụ Thành ủy lại chỉ đạo các cơ quan xem xét, giải quyết, thống nhất cho đồng chí tiếp tục công tác, cống hiến. Theo đề nghị của Ban cán sự đảng UBND TP, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 và Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy (hội nghị ngày 22/8/2018) đấ thống nhất; (1) Chấp thuận để đồng chí Đoàn Ngọc Hải được rút đem xin từ chức; (2) Giao Ban cán sự đảng UBND TP phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tham mưu thực hiện chủ trương điều động, phân công công tác khác đối với đồng chí Đoàn Ngọc Hải.

Lần thứ ba: Tháng 01/2019, căn cứ nhu cầu công tác cán bộ tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đang khuyết 2 phó tổng giám đốc, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương bổ sung 2 phó tổng giám đốc gồm: 1 từ nguồn nhân sự tại chỗ và 1 cán bộ tăng cường từ nơi khác.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất điều động đồng chí Đoàn Ngọc Hải và phân công giữ chức danh này. Trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, các cơ quan tham mưu gặp đồng chí Đoàn Ngọc Hải để thông báo chủ trương và lắng nghe ý kiến của đồng chí. Đồng chí đã phát biểu chấp hành sự phân công, điều động, nhưng rồi lại từ chức với lý do chuyên môn không phù hợp ngay sau khi nhận quyết định điều động.

Trong quy trình điều động, bổ nhiệm lần này cũng thể hiện sự thận trọng, cân nhắc và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan có liên quan.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, căn cứ nhu cầu cán bộ tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn và khả năng đáp ứng của cán bộ; Sở Nội vụ đề xuất Ban cán sự đảng UBND TP có Tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương điều động, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Ngọc Hải, ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (phụ trách quản lý đô thị) giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1

Trên cơ sở đề nghị của Ban cán sự đảng UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Ban Thường vụ Thành ủy (hội nghị ngày 13/02/2019 có 11/14 đồng chí dự họp, 3 đồng chí vắng họp do đi công tác) đã thảo luận sâu, kỹ các nội dung có liên quan và thống nhất như sau: Ban Thường vụ Thành ủy đã rất lắng nghe, xem xét nguyện vọng của đồng chí qua hai lần gửi đơn, đặc biệt là lần đồng chí gửi đơn thứ nhất chỉ 6 ngày sau khi phát biểu chấp hành mọi sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất với trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân Luật kinh doanh, kinh nghiệm công tác tại Phòng Kinh tế và Chỉ cục Thuế quận 1, đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách quản lý đô thị, xây dựng, đồng chí có thể cùng tập thế lãnh đạo Tổng Công ty thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Kết quả biểu quyết tại hội nghị là 11/11 đồng chí dự họp đồng ý điều động, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Ngọc Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Kết thúc Hội nghị, Thường trực Thành ủy đã kết luận:

(1) Giao ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục xin ý kiến biểu quyết của 3 đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy vắng họp. Nếu có ý kiến khác thì báo cáo lại Thường trực Thành ủy. .

(2) Ban cán sự đảng UBND TP phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy gặp gỡ đồng chí Đoàn Ngọc Hải một lần nữa để cung cấp thêm thông tin mà Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận, thống nhất dẫn đến quyết định này.

Ban Tổ chức Thành ủy đã xin ý kiến, kết quả biểu quyết của 3 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy vắng họp đều đồng ý điều động, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Ngọc Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Như vậy, toàn thể Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất điều động công tác đối với đồng chí Đoàn Ngọc Hải.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND TP gặp gỡ cán bộ; đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách đã trực tiếp gặp, trao đổi với đồng chí Đoàn Ngọc Hải.

Tại mỗi buổi làm việc, đồng chí Đoàn Ngọc Hải đều phát biểu: Chấp hành sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời cho biết do đồng chí chưa kinh qua môi trường công tác tại doanh nghiệp, khi công tác ở đơn vị mới nếu thấy không phù hợp thì đồng chỉ sẽ có quyết định phù hợp.

Tại phiên họp ngày 08/5/2019 của Thường trực Thành ủy, sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp tình hình, báo cáo ý kiến của các cơ quan có liên quan và của cán bộ; Thường trực Thành ủy thống nhất triển khai Thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Ngọc Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn; đồng thời giao Ban cán sự đảng UBND TP cùng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn tăng cường lãnh đạo, theo dõi để hỗ trợ Tổng Công ty và đồng chí Đoàn Ngọc Hải hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, quy trình điều động, phân công công tác đối với đồng chí Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận nghiêm túc, xem xét trong một thời gian dài và thận trọng từng bước.

Trên cơ sở nhu cầu công tác và khả năng đáp ứng của cán bộ, toàn thể Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất điều động công tác đối với đồng chí Đoàn Ngọc Hải.

Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, hiện nay ông Đoàn Ngọc Hải không còn là Phó chủ tịch UBND quận 1, mà là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV, việc ông có đơn xin từ chức Phó Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV đang xử lý đơn và báo cáo Thành ủy xin ý kiến giải quyết theo quy trình.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang