Quốc hội sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng vào tháng 7

Thứ Ba, 12/04/2016 12:53  | Sơn Dương

|

(CAO) Ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp. Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật; tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế- xã hội và công tác nhân sự.

Đây là kỳ họp cuối nhiệm kỳ, nhưng Quốc hội đã dành thời gian xem xét thông qua 7 dự án Luật, gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Luật báo chí (sửa đổi); Luật trẻ em; Luật dược (sửa đổi); Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và Nghị quyết phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Việc Quốc hội ban hành các Luật này tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp, góp phần hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của toàn khóa XIII, hoàn thành hệ thống pháp luật về quyền con người, quyền công dân, quyền trẻ em, quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, tăng cường công tác quản lý thuế, thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. 

Về công tác nhân sự, do yêu cầu sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác nhân sự, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 02 Phó Chủ tịch Quốc hội, 07 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tóa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 05 Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiếm toán Nhà nước; Phê chuẩn bổ nhiệm 03 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng và thành viên chính phủ; phê chuẩn về danh sách 02 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách 01 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng- an ninh.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, công tác kiện toàn nhân sự đã được tiến hành theo đúng chủ trương, quy định của pháp luật nên có nhiều thuận lợi, nhân sự mới có sự tiếp nối, kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của các khóa trước và phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, lần đầu tiên, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi được bầu đã thực hiện tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013, thể hiện mạnh mẽ và khắc ghi trong tâm lời hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân đặt niềm tin, sự ủng hộ đối với các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ nỗ lực rèn luyện, hành động để xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và sự tin tưởng của Nhân dân.

Trả lời trong họp báo, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ kiện toàn lãnh đạo nhà nước tại kỳ họp thứ nhất khoá 14.

Bốn chức danh cao nhất sẽ được bầu lại và tiếp tục tuyên thệ nếu trúng cử. "Lời tuyên thệ được ấn định trong hiến pháp trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, còn lại tuỳ vị trí có tuyên thệ riêng, ngắn gọn trong 1-2 phút", ông Phúc cho biết.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trả lời câu hỏi của báo chí:

Dự kiến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, Quốc hội khóa XIV sẽ họp kỳ đầu tiên và công tác nhân sự khóa tới (2016-2021) lại bắt đầu, có nghĩa là Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, bầu Phó chủ tịch nước, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, phê chuẩn các thành viên Chính phủ.

Luật Tổ chức Quốc hội quy định các chức danh trong bộ máy nhà nước bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội gồm Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Như vậy, nếu các chức danh mới trúng cử sắp tới được bầu là đại biểu Quốc hội thì sẽ tiếp tục được giới thiệu đảm nhiệm chức vụ, còn người nào không trúng cử thì sẽ kết thúc nhiệm kỳ, và được Đảng, Nhà nước bố trí công việc khác không bắt buộc phải là đại biểu.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang