Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không liêm, không sạch thì không nói được người khác

Thứ Sáu, 24/02/2017 18:32

|

(CAO) Sáng 24-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Nguyễn Văn Nên; các Ủy viên T.Ư Đảng, thành viên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban của Đảng T.Ư, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư,…

Năm 2016, thi hành kỷ luật gần 150 tổ chức Đảng và hơn 12.000 đảng viên

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng nêu rõ, năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai theo tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và đã đạt những kết quả quan trọng.

Hội nghị lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chỉ rõ yếu kém, khuyết điểm, bàn biện pháp khắc phục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Để hội nghị có chất lượng và hiệu quả thiết thực, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, dân chủ, tập trung đánh giá chính xác, khách quan, đúng mức kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm qua, nhất là những mô hình, cách làm mới; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, yếu kém, khuyết điểm; dự báo những nhân tố, vấn đề mới tác động đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp. Phân tích nêu rõ các nội dung, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú ý trao đổi những biện pháp tăng cường giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nơi có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh, tạo cơ sở và sự chủ động cho công tác kiểm tra, giám sát. Từ thực tiễn và yêu cầu, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói riêng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm 2016, hoạt động kiểm tra nói chung của Đảng cũng như ngành kiểm tra nói riêng có nhiều đổi mới, đã làm được rất nhiều việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, điểm sáng nổi bật của năm 2016 là Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc rất tích cực, quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Trung ương đã diễn ra khá sôi động, có nhiều việc làm và làm được nhiều việc, có kết quả rõ rệt, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, tạo ra một làn gió mới, niềm tin mới.

Cái mới của thời gian gần đây là chủ động tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm khá nhiều, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra vi phạm; làm vụ nào ra vụ ấy, làm bài bản, khoa học, làm đến nơi, đến chốn; làm kỷ luật đảng trước không chờ kết luận của các cơ quan Nhà nước, thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận... Sự phối hợp giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả.

Trong năm 2016, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 100.000 tổ chức Đảng và hơn 40.000 đảng viên; giám sát hơn 30.000 tổ chức Đảng và hơn 100.000 đảng viên; thi hành kỷ luật gần 150 tổ chức Đảng và hơn 12.000 đảng viên.

Tổng Bí thư cho rằng, hiện nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, ủng hộ, hy vọng vì có Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Trung ương 4, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng cũng còn băn khoăn, lo rằng không biết Nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến chốn không, vẫn bức xúc về những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, "lợi ích nhóm" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở các cấp là hết sức quan trọng.

Tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới"

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta khẳng định, kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích "trị bệnh cứu người"; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năm 2016 đã làm được nhiều việc, năm 2017 đang tiếp tục làm và còn nhiều việc phải làm. Trong không khí cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, nhân dân đang hồ hởi, ủng hộ, chúng ta cần phải đẩy mạnh và làm quyết liệt hơn, không thoả mãn với những gì đã làm được, phải tiếp tục nâng cao tinh thần cách mạng, làm tốt hơn, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý cần chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm những việc đang làm với phương châm là làm đến cùng, đồng thời chuẩn bị làm tiếp những vụ việc mới phát sinh. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, cần chú ý khâu phát hiện, phát giác ban đầu. Qua kiểm tra, thanh tra mà phát hiện, qua báo chí, qua công luận, qua tố giác của nhân dân mà chủ động tổ chức kiểm tra. Chú ý kiểm tra đều các khu vực, các lĩnh vực, các địa phương. Các địa phương phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới".

Tổng Bí thư đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phải có hình thức thích hợp để tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật các tổ chức, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tránh tình trạng bao che sai phạm của các địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp chặt chẽ, thực sự hiệu quả với các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm toán trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ xem xét, kiểm tra, giám sát các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật đảng.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng và tiên quyết là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hoá.

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới hết sức nặng nề. Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Đó là thách thức không nhỏ. Tôi chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các đồng chí đang phải đối mặt, song, Đảng, nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của người cán bộ kiểm tra - người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng.

Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không vì lợi ích cá nhân, không làm liều, làm ẩu, kết luận kiểm tra phải rõ ràng, nghiêm minh, thuyết phục, phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch.

Không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác. Cán bộ kiểm tra phải gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng, nhân dân và đất nước. Hy vọng rằng sau Hội nghị này, công tác kiểm tra của Đảng, nhất là ở các địa phương, các ngành có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang