Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ Năm, 04/02/2016 21:29

|

(CAO) Chiều 4-2-2016, Thành ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị Triển khai tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đến dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Thị Dung; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Hoàng Năng.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Thị Dung quán triệt Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị và thông tri số 03 của Thành ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND.

Theo đó, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Thị Dung yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các sở ngành, Đảng đoàn MTTQ và các đoàn thể, chính trị của TP cần nắm vững Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong toàn đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên.

Quan cảnh Hội nghị

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở TPHCM là bầu đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND TP, đại biểu HĐND quận, huyện và đại biểu HĐND phường, xã, thị trấn; nhận thức rõ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, việc tái lập HĐND quận, huyện, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và của Thành ủy, HĐND, UBND TP, các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách bầu cử có thẩm quyền của trung ương và TP nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của nhân dân, vì nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân tự giác, hăng hái tham gia bầu cử.

Đối với công tác nhân sự, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Thị Dung yêu cầu các cấp ủy theo chức năng thực hiện tốt công tác chuẩn bị và giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử HĐND TP, đại biểu HĐND quận, huyện, đại biểu HĐND phường, xã, thị trấn bảo đảm phát huy dân chủ và lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã cơ quan thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm quán triệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND TP về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND; Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh triển khai Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Cách Mạng hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Hoàng Năng hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri. Theo đó, về công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải thực hiện đúng từng bước của Quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ và thời gian quy định cho từng việc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP phải xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện đồng bộ, theo đúng tiến độ đã quy định và phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội để hoàn thành tốt công tác bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật (22/ 5/ 2016). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm 2016.

Để đảm bảo cuộc bầu cử tổ chức thành công, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các cấp uỷ đảng quán triệt đầy đủ nội dung trong công tác bầu cử; nghiên cứu kỹ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; thành lập các cơ quan bầu cử; công tác nhân sự phải chặt chẽ, thực hiện tốt các bước hiệp thương; tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp.

Xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; Chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

Đồng chí cũng nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử không còn dài, trong khi khối lượng công việc rất lớn, vì vậy các ngành, địa phương cần phải khẩn trương chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra thành công,thực sự dân chủ, đúng pháp luật, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang