Công bố Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Thứ Bảy, 28/12/2019 22:19

|

(CAO) Chiều 28-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2015. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ và người dân để Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Trình bày báo cáo, ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, cho biết chủ đề của đại hội: “"Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân".

Mục tiêu phát triển TP giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trình bày báo cáo

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh. Xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân. TP.HCM là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Để thực hiện mục tiêu phát triển TP.HCM giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, Đảng bộ TP.HCM xây dựng và thực hiện 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm. Trong đó, 3 chương trình đột phá gồm: đổi mới quản lý TP.HCM, phát triển hạ tầng TP, phát triển nhân lực và văn hóa TP. Chương trình trọng điểm là phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM.

Quang cảnh buổi công bố

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm rõ thêm 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng tâm.

Đó là những chương trình cần phải đẩy mạnh quản lý TP để đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập như: Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội 2017 - 2022 (Điều chỉnh tỷ lệ phân chia ngân sách); Đề án chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh 2020 và chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 – 2030; Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2017 – 2025; Đề án chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố giai đoạn 2020 – 2035; Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế (với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp của ngành, đại diện người lao động của ngành, đại diện các cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo phục vụ ngành, đại diện các tổ chức tài chính và lãnh đạo Thành phố) giai đoạn 2020 – 2025...

Bí thư nhấn mạnh việc thanh lập các hội đồng phát triển các ngành kinh tế, đây là việc mới được đưa vào văn kiện từ việc đi học tập, khảo sát các mô hình của các nước; nhưng từ thực tế đòi hỏi phải làm ngày.

Bí thư cho rằng cơ cấu sử dụng đất nên tương thích với cơ cấu kinh tế TP. Tuy nhiên thực tế cơ cấu sử dụng đất tại TP.HCM chưa tương thích với cơ cấu kinh tế. Cụ thể, hiện nay, ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm hơn 99% GDP của TP, nhưng thống kê năm 2015 diện tích đất dành cho hai ngành này chỉ chiếm 5% diện tích tự nhiên. Đến nay, sau khi điều chỉnh cũng mới chỉ tăng lên 8%. Do vậy mới có những khu vực sản xuất đan xen khu dân cư. Trong khi đó, năm 2015, diện tích đất nông nghiệp TP.HCM chiếm hơn 50% nhưng chỉ đóng góp 1% cho GDP. Hiện nay TP đã điều chỉnh tỉ lệ đất nông nghiệp xuống dưới 50% và chỉ đóng góp 0,7% GDP.

Theo thống kê hiện chỉ có 50% người dân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp số còn lại sử dụng không đúng mục đích. Sắp tới TP phải rà soát, tính lại đất nông nghiệp thực tế, lao động làm nông nghiệp thực tế để điều chỉnh lại. Do vậy, trong Đề án chính quyền đô thị sẽ tính đất cho phát triển cho TP đô thị sáng tạo tương tác phía Đông và chuyển một số huyện lên quận.

Theo kế hoạch, sau khi công bố dự thảo lần 1, trong tháng 2-2020, Tiểu ban văn kiện sẽ lấy ý kiến các ban Đảng, các bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ...

Tiếp đó, trong tháng 5 và 6-2020 sẽ lấy ý kiến rộng rãi của các cán bộ cao cấp nghỉ hưu, người dân TPHCM.

Ngay sau Hội nghị trực tuyến Công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo TP đã phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về Dự thảo.

Tại chương trình Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đã thông tin về tiến độ lấy ý kiến, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức lấy ý kiến các ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương; Ban thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, chuyên gia, nhà khoa học (thông qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật TP); văn nghệ sĩ (thông qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP), cán bộ lãnh đạo, quản lý… góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2015 - 2020); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2020 - 2025). Tiến độ thực hiện trong tháng 2 năm 2020.

Việc bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 2 ) Báo cáo chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ thực hiện trong tháng 2/2020.

Về thời gian tổ chức lấy ý kiến rộng rãi góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, sẽ lấy ý kiến các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu thuộc Đảng bộ TP, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tháng 2/2020. Lấy ý kiến tại Đại hội Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trong quý I năm 2020; Đảng bộ quận huyện, cấp trên cơ sở trong quý II năm 2020.

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân TP là trong tháng 5 và tháng 6/2020.

Sau đó là tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo (lần 3) Báo cáo chính trị để Ban Thường vụ Thành ủy trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Tiến độ thực hiện, trong tháng 6/2020.

Thời gian tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 4), Báo cáo chính trị, trình xin ý kiến Bộ Chính trị sẽ thực hiện trong tháng 7/2020.

Việc tiếp thu ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ thực hiện trong tháng 9 năm 2020 để hoàn chỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM là cơ quan tiếp nhận các ý kiến, góp ý cho Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp của nhân dân TP, của cán bộ, đảng viên cho Dự thảo. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị các cơ quan báo chí TP thông tin rộng rãi; tổ chức diễn đàn, tiếp nhận những góp ý, hiến kế của bạn đọc, các đơn vị, các tầng lớp Nhân dân đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị.

Mọi thông xin gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tại địa chỉ 127 Trương Định, Phường 7, Quận 3. Địa chỉ thư điện tử: vp.btgtu@tphcm. gov.vn.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang