Đổi mới công tác đào tạo CAND trong thời kỳ 4.0

Thứ Sáu, 28/09/2018 13:31  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 28-9, tại Hà Nội, Cục Đào tạo, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 trong Công an nhân dân (CAND).

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo trong CAND; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ 4.0; quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và học viên; kịp thời có biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong từng mặt công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra; đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2017-2018, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo chủ trì hội nghị nêu rõ: Trong năm qua, các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương cơ bản đã hoàn thành chương trình, nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo đề ra, tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc triển khai những chủ trương mới của Bộ về hướng bố trí lực lượng trong tình hình mới; chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc các đề án, dự án của Bộ về tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu; cải tiến, đổi mới theo hướng thiết thực, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; kịp thời triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về giao nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học viên; mối quan hệ phối hợp giữa các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương được tăng cường, nhất là trong việc nâng cao năng lực thực hành cho giáo viên và học viên các trường. Nề nếp công tác dạy và học cơ bản được duy trì, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt đã tạo được những chuyển biến mới.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám trình bày tóm tắt báo cáo công tác đào tạo năm học 2017 - 2018

Xác định nhiệm vục công tác giáo dục đào tạo của lực lượng CAND trong năm học 2018 - 2019 còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các đơn vị chức năng, các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Bộ.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên các trường CAND và cán bộ làm công tác giáo dục đào tạo của toàn lực lượng đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo; khẩn trương kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của Ngành; kịp thời có biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong từng mặt công tác, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện hóa những mục tiêu của Nghị quyết 17 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề được đặt ra trong năm học 2018-2019; những khó khăn, vướng mắc cũng như giải pháp để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, đổi mới giáo dục trong CAND…

Theo đó, xem xét vấn đề đào tạo 4.0 như thế nào cho phù hợp với giáo trình giảng dạy như hiện nay sẽ không đáp ứng kịp thời; khẩn trương kiện toàn hệ thống, ban hành các văn bản sao cho phù hợp với thời điểm hiện tại. Đa số các đại biểu đều cho rằng, xây dựng một mã ngành phải tốn rất nhiều thời gian, công sức; nếu số mã ngành mới không được sử dụng ngay, để trong một thời gian dài thì sẽ bị “xóa sổ”…

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết và triển khai năm học mới

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh đến nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong năm học 2018-2019, hướng tới tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác giáo dục đào tạo của toàn ngành.

Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh: Việc đổi mới phải có tính hệ thống, có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm. Đề cao tính khoa học, tính thực tiễn của hệ thống chuyên ngành đang đào tạo trong CAND đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng. Khẩn trương kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã chỉ rõ những thách thức, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác đảm bảo ANQG cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo trong các trường CAND. Từ đó làm cơ sở để các học viện, nhà trường đề ra các kế hoạch, định hướng phù hợp với thực tiễn đơn vị, hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang