Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

"Đừng cậy mình là công thần, phê phán hết cái nọ cái kia"

Thứ Bảy, 24/11/2018 22:57

|

(CAO) Trong buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào ngày 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải đặc biệt quan tâm giữ gìn an ninh chính trị đất nước mới phát triển được, đây là vấn đề vô cùng hệ trọng, là vấn đề chiến lược.

Trong bối cảnh tình hình mới, gần đây Trung ương Đảng đặc biệt chú trọng phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngăn ngừa các những biểu hiện suy thoái, biến chất trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Vừa rồi, trường hợp ông Chu Hảo bị xử lý kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, không phải là do tham nhũng, mà quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong mỗi con người đã biến mình thành con người khác lúc nào không biết, lái hướng chúng ta đi, vô cùng phức tạp.

Bây giờ có tình trạng, về cơ bản là tốt, nhưng không phải không có người cậy mình có ít chút công lao (như ngày xưa Bác Hồ đã nói), sinh ra kiêu ngạo, muốn nói thì nói, muốn phán gì thì phán, nói trái điều lệ, trái cương lĩnh, trái Hiến pháp, đi tuyên truyền này khác, thế có còn là đảng viên không? chưa kể là cán bộ…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các cử tri

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Bất cứ ai suy thoái đều phải giáo dục phải uốn nắn, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, để người khác không phạm vào nữa, đừng cậy mình thế này thế nọ, công thần, phê phán hết cái nọ cái kia, suy thoái chính trị nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế”. Bởi vậy, quốc phòng an ninh phải được tăng cường, cố gắng giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, “không để xảy ra là tốt nhất, thế mới là bản lĩnh, mới là khôn ngoan”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tán thành ý kiến cử tri nêu, phải giám sát chặt chẽ hơn nữa công tác cán bộ, vừa rồi Đảng đã ban hành một loạt quy định về công tác cán bộ, cũng chưa bao giờ công bố công khai quy định về vai trò nêu gương, đích danh các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, nhằm giáo dục tính Đảng, lòng yêu nước, tính chính trị, mẫu mực về mọi mặt… Càng có công lao lớn càng phải giữ gìn, nêu gương cho lớp trẻ noi theo. Cán bộ càng cao càng phải gương mẫu, một tấm gương sống còn hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang