Gia Lai thành lập tổ công tác đặc biệt

Chủ Nhật, 18/06/2017 15:31  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Võ Ngọc Thành vừa ký quyết định số 568/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Theo đó, tổ công tác này có tổng cộng 16 thành viên, do ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị.

Quyết định thành lập tổ công tác và danh sách thành viên

Các thành viên tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ do tổ trưởng tổ công tác phân công. Cơ quan thường trực của tổ công tác đặt tại văn phòng UBND tỉnh (số 2 Trần Phú, TP. Pleiku), được sử dụng con dấu của văn phòng UBND tỉnh.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang