Khẩn trương đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào hoạt động

Thứ Năm, 12/03/2020 17:31  | Mai Loan

|

(CAO) Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG) được Bộ Công an tổ chức sáng 12-3, tại Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Trình bày báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nội dung công tác liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng CSDLQG về dân cư đạt được những kết quả bước đầu.

Đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896); tham mưu, đẩy nhanh việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đề xuất cải cách thủ tục hành phục vụ xây dựng Dự án.

Trong đó, đã đề nghị 24 bộ, ngành thực hiện rà soát, thống kê 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân đề sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các thủ tục hành chính không còn phù hợp; tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vốn và thực hiện Dự án; chỉ đạo triển khai việc thu thập, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại hội nghị

Đến nay, 59/63 địa phương đã hoàn thành thu thập phiếu thông tin dân cư với khoảng 80 triệu phiếu; chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm hệ thống quản lý dân cư tại Hải Phòng và các cơ sở dữ liệu về dân cư tại Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh; chỉ đạo rà soát, bố trí nhân lực, đào tạo tập huấn phục vụ triển khai Dự án CSDLQG về dân cư.

Với những kết quả công tác triển khai nêu trên, đã tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn “nước rút” triển khai và cơ bản hoàn thành dự án CSDLQG về dân cư trong năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án CSDLQG về dân cư. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị về tình hình thực tế, các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án CSDLQG về dân cư, phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, tại cơ quan Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện dự án CSDLQG về dân cư và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị: Từ Trung ương tới cơ sở phải thống nhất nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng CSDLQG về dân cư. Công an các đơn vị, địa phương phải quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, góp phần đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện các thủ tục về pháp lý phục vụ việc triển khai, vận hành, khai thác, quản trị và sử dụng CSDLQG về dân cư. Trong đó phải tập trung nghiên cứu sửa đổi, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành để phù hợp với lộ trình đã đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh: Phải khẩn trương tiến hành các bước thực hiện dự án, nhưng phải tuyệt đối tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, đúng theo quy định của Luật đầu tư công, Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật hiện đại, an ninh, an toàn, hiệu quả theo yêu cầu của Dự án và không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Hoàn thiện việc kết nối giữa dữ liệu dân cư và dữ liệu căn cước công dân để đảm bảo cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc… Thực hiện đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong triển khai, thực hiện Dự án… Công an các địa phương quan tâm, chỉ đạo, huy động tối đa phương tiện, lực lượng để phối hợp với các đơn vị có liên quan để khảo sát, xây dựng hạ tầng phục vụ Dự án. Thông tin trong CSDLQG về dân cư phải bảo đảm chính xác và được cập nhật thường xuyên.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương chỉ đạo rà soát nguồn nhân lực để việc triển khai dự án gắn liền với việc triển khai, thực hiện theo khung tiêu chuẩn Công an 4 cấp, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực và Công an xã chính quy, đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở để triển khai thành công Dự án…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang