Kiểm điểm, giáng chức nhiều cán bộ trong vụ chặt cây xanh ở Hà Nội

Thứ Ba, 21/07/2015 17:15  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Liên quan đến vụ thay thế cây xanh ở Hà Nội, ngày 21-7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo công bố việc UBND TP, các đơn vị sở, ngành, quận, huyện đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sau việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn trong thời gian qua.

Các cây xanh được chặt và thay thế cây mới ở nhiều tuyến đường

Với tư cách là người đứng đầu UBND TP để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã nghiêm túc kiểm điểm. Đồng thời, UBND TP cũng đã xem xét, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP trực tiếp phụ trách việc cải tạo, thay thế cây xanh. UBND TP thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Với Sở Xây dựng, UBND TP phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND TP trong xây dựng, phê duyệt Đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

 

Một cây xanh bị đốn hạ

Đối với cá nhân ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND TP về công tác tham mưu xây dựng Đề án và trách nhiệm với tư cách là Giám đốc Sở Xây dựng để các phòng ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách; tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. UBND TP quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo; không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.

Mặt khác, ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác làm Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

Với ông Trịnh Văn Lý, Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác khác. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

Tiếp đó, ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cách chức.

Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Một cây xanh bị chặt trên đường phố Hà Nội

Ông Nguyễn Anh Tuấn - viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP thống nhất giao Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Với ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra, tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND TP. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Riêng ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự kiểm điểm đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc.

Với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, UBND TP đã phê bình tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh; đồng thời yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh - trực tiếp tham gia việc cải tạo và thay thế cây xanh đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách. UBND TP thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách.

Ông Cao Quang Đại, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách. UBND TP thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách.

Việc chặt hạ, thay thế hàng loạt cây xanh khiến người dân bức xúc
Với Sở Tài chính, tập thể Lãnh đạo Sở và các cá nhân có liên quan: Đã kiểm điểm trách nhiệm quản lý xây dựng đơn giá và thẩm định thanh quyết toán liên quan tới việc xây dựng, thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước UBND TP. UBND TP đồng ý theo đề xuất của Sở và phê bình tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, yêu cầu Ban giám đốc Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền. 
Bên cạnh đó, với Sở Thông tin và Truyền thông, tập thể lãnh đạo Sở và các cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm thực hiện Kế hoạch số 1923/KH-STTTT về tuyên truyền thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; Tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. UBND TP thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu lãnh đạo Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

Bình luận (1)

Bác Hồ đã từng nói: Việc gì có lợi cho dân thì hãy làm. Hàng loạt cây xanh tươi tốt mà chặt đi coi như việc hoang phí, không đúng. Các cán bộ phải nghiêm túc nhìn lại việc làm của mình, đừng đợi dư luận lên tiếng rồi mới kiểm điểm, khiển trách. Phải chủ động xin lỗi trước dân về việc làm không đúng, sai trái, sẵn sàng từ chức, chịu trách nhiệm về hành vi của mình mới là phong cách làm việc của người cán bộ thời hiện đại.

Phùng Lý - Thứ Tư, 22/07/2015, 09:36 Trả lời | Thích
Thống kê
Lên đầu trang