Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn

Thứ Ba, 23/10/2018 17:48  | Hải Triều

|

(CAO) Sáng 23-10, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban TVQH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín ngay sau đó.

Ông Trương Minh Tuấn. Ảnh Hoàng Hà

Kết quả kiểm phiếu được Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố cho thấy: Tổng số ĐBQH 485; ĐBQH có mặt 477; số phiếu phát ra 477 phiếu; số phiếu thu về 477 phiếu; số phiếu hợp lệ 477 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; số phiếu đồng ý: 473 phiếu (bằng 97,52% tổng số ĐBQH); số phiếu không đồng ý: 4 phiếu (bằng 0,82% tổng số ĐBQH).

Sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Kết quả, 464/465 đại biểu có mặt tán thành nghị quyết (đạt tỷ lệ 95,88%).

Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được Thủ tướng Chính phủ trình bày, sau đó các đại biểu thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo chương trình, sáng 24-10, Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang