Mỗi CBCS, đảng viên CAND phải là tấm gương sáng cho quần chúng

Thứ Hai, 29/06/2020 11:10  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng nay (29-6), tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới” bằng hình thứ trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nươc, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật; các đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND…

Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 121 bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật…

Hội thảo cũng là dịp để cùng nhau tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; khẳng định vị trí, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Từ đó, Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu của tình hình mới đặt ra đòi hỏi ngày càng cao hơn đối với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên CAND.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Hội thảo cũng nhằm ôn lại truyền thống 75 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sĩ CAND, từ đó bồi đắp niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND; hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật, động viên cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời, Hội thảo diễn ra trong không khí cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác đánh giá cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp trong CAND nói riêng và toàn Đảng nói chung.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: CAND do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp lãnh đạo, rèn luyện. Đây là lực lượng, là bộ phận quan trọng trong bộ máy chuyên chính của Đảng, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì thế việc giáo dục, rèn luyện tư cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ CAND luôn được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp viết thư căn dặn, chỉ rõ nội dung tư cách người Công an cách mạng, với các tiêu chí cụ thể, bao hàm sáu mối quan hệ: đối với bản thân, đồng đội, Chính phủ, nhân dân, với nhiệm vụ công tác và với kẻ địch.

Người khẳng định rõ: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. “Lúc chiến tranh có việc, lúc hoà bình lại càng nhiều việc”. Đó là những việc rất quan trọng, nặng nề, gian khổ và hiểm nguy, nhưng rất tự hào và vinh quang, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND phải không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành tấm gương sáng cho quần chúng noi theo.

Toàn cảnh Hội thảo

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thường xuyên chăm lo công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ CAND; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đồng thời chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế và tiêu chí trong nêu gương, đề cao trách nhiệm, tính tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, dựng xây đất nước, lực lượng CAND Việt Nam luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ CAND đang ngày đêm phải đối diện với gian khổ, hiểm nguy nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tại Hội thảo

Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã góp phần vào sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng về mọi mặt của CAND, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, củng cố và bồi đắp niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cũng theo đồng chí Võ Văn Thưởng: Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2020) trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là dịp để chúng ta ôn lại, tự hào về truyền thống vinh quang của lực lượng CAND; bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; đồng thời cùng nhau thảo luận, phân tích sâu sắc, luận giải khoa học về những khó khăn, thách thức và thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng cũng như trong cán bộ, đảng viên ngành Công an; đi sâu phân tích, làm rõ thực trạng, đề xuất, khuyến nghị nội dung, giải pháp hình thành ý thức, thái độ, hành động, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị; qua đó góp phần bổ sung, hoàn thiện các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cho sát hợp với thực tiễn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng cuộc Hội thảo sẽ có ý nghĩa thiết thực về lý luận và thực tiễn trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên CAND Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, xây dựng lực lượng CAND Việt Nam đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới…

Các đại biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tham luận với chủ đề “75 năm Công an nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”; nghe GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận với chủ đề “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới”; nghe nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan tham luận về “Đôi điều lạm bàn về một số lời dạy của Bác Hồ liên quan tới trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo”; nghe Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận “Lực lượng CAND phát huy truyền thống vẻ vang và trách nhiệm nêu gương, mãi mãi xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”; TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày tham luận “Trách nhiệm chính trị nêu gương đi đầu của lực lượng CAND trong đổi mới sắp xếp bộ máy bảo đảm hiệu lực, hiệu quả theo định hướng của Đảng”…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang