Chưa xây dựng dự thảo luật thuế đối với tài sản là nhà đất

Thứ Hai, 14/03/2022 16:55

|

(CAO) Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) và Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (SDDPNN) để Bộ Tài chính sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản.

Bộ Tài chính thông tin chính thức tới báo chí trong thông cáo gửi đi chiều nay (14/3).

Tại thông cáo này, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong đó nêu nhiệm vụ “Tổ chức nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết”, ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2114/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo đó giao Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện nhiệm vụ như sau: Nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN). Thời hạn báo cáo Chính phủ là chậm nhất trước ngày 30/9/2022 và báo cáo UBTVQH chậm nhất trước ngày 30/12/2022.

Ảnh minh hoạ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, Bộ Tài chính đang đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN.

Hiện Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, trong công văn gửi các Bộ, ngành và các địa phương về việc nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Lưu Mai nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xây dựng Đề cương báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 Luật thuế, gồm Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Để kịp tổng hợp nghiên cứu, xây dựng Báo cáo và thực hiện các bước tiếp theo, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế trên về Bộ Tài chính trước ngày 15/04/2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang