Bộ Y tế công bố kết quả thanh tra toàn diện Suntory PepsiCo Việt Nam

Thứ Năm, 17/11/2016 15:23

|

(CAO) Hôm nay 17-11, Bộ Y tế chính thức công bố kết quả thanh tra toàn diện theo kế hoạch tại Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB).

Hôm nay (17.11), thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Chánh Thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính vừa ký ban hành kết luận thanh tra Pepsi Việt Nam. Theo đánh giá của đoàn Thanh tra, Công ty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam đã thực hiện đúng các quy định sau về bảo đảm ATTP:

1. Công ty có giấy chứng nhận đủ cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các nhà máy sản xuất thực phẩm theo quy định.

2. Các sản phẩm do Công ty đang sản xuất, kinh doanh đã công bố sản phẩm thực phẩm theo quy định, các giấy tiếp nhận công bố hợp quy/giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP còn hiệu lực; hồ sơ công bố sản phẩm được bảo quản theo đúng yêu cầu.

3. Nhãn của 51/51 sản phẩm của công ty đang lưu hành có nội dung phù hợp với nhãn đã công bố.

4. Công ty đã thực hiện đăng ký nội dung quảng cáo, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định. Tại thời điểm thanh tra phát hiện không có sai phạm về quảng cáo thực phẩm.

5. Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm dùng cho sản xuất thực phẩm được công bố theo quy định, có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ; được kiểm nghiệm định kỳ, kiểm tra nhà nước về ATTP theo quy định, kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. Tại thời điểm thanh tra, không phát hiện trong kho có nguyên liệu, phụ gia thực phẩm nằm ngoài danh mục của Bộ Y tế hoặc hết hạn hoặc hỏng mốc.

6. Bao bì chứa đựng thực phẩm được công bố hợp quy theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, được kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu về bảo đảm ATTP.

6. Nguồn nước dùng cho sản xuất thực phẩm được xử lý đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiêu chuẩn nước dùng cho sản xuất thực phẩm.

7. Người lao động được khám sức khỏe định kỳ, có giấy xác nhận kiến thức về ATTP theo quy định; được trang bị và mang mặc đầy đủ trang phục bảo hộ chuyên dụng, có hiểu biết đầy đủ và thực hành đúng về ATTP.

8. Tại thời điểm thanh tra, các dây chuyền sản xuất đáp ứng yêu cầu theo quy định, được kiểm tra, giàm sát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu tới thành phẩm và chấp hành đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Các kho bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, bao bì, hóa chất, đáp ứng điều kiện ATTP.

9. Bếp ăn tập thể tại 5 nhà máy của công ty đáp ứng điều kiện ATTP theo quy định.

10. Cơ bản các sản phẩm được kiểm nghiệm định kỳ theo quy định.

11. 107/107 mẫu là thành phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm được Đoàn thanh tra lấy để kiểm nghiệm, kết quả đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, đoàn Thanh tra Bộ Y tế cũng phát hiện sai phạm và vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với Pepsi Việt Nam do công ty này tiến hành kiểm nghiệm định kỳ chưa đầy đủ đối với tất cả các sản phẩm của mình. Cụ thể: 

Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico Việt Nam có thực hiện kiểm ngiệm định kỳ các sản phẩm nhưng chưa đầy đủ (công ty cho rằng các loại bao gói khác nhau chứa đựng sản phẩm có cùng công thức thì chỉ kiểm nghiệm một loại bao gói là đủ).

Sau khi được Đoàn Thanh tra Bộ Y tế hướng dẫn, Công ty đã kiểm tra định kỳ bổ sung đầy đủ, kết quả kiểm nghiệm 100% đạt yêu cầu.

Đoàn Thanh tra Bộ Y Tế cũng yêu cầu Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico Việt Nam thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP.

* Văn bản kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo An toàn thực phẩm của Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam: http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=6418 hoặc tại địa chỉ: http://www.suntorypepsico.vn/vi/news/ket-luan-thanh-tra-toan-dien-cua-bo-y-te-cho-thay-100-mau-san-pham-kiem-nghiem-cua-spvb-deu-dat​

Bình luận (0)

Lên đầu trang