Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016:

Mỗi Nhà báo cần có chuẩn mực đạo đức của chính mình!

Thứ Năm, 14/07/2016 16:36  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Đó là phát biểu của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn tại hội nghị khi nêu về những điểm mới của Luật báo chí 2016 diễn ra tại Hà Nội.

Tới dự hội nghị sáng 14-7-2016, có Bộ Trưởng Bộ thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn, Chủ tịch hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, và nhiều lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan; lãnh đạo các cơ quan báo chí… 

Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết: “Luật Báo chí 2016 được Quốc hội thông qua ngày 5-4-2016 và Chủ tịch nước công bố ngày 29-4-2016, có hiệu lực từ 1-1-2017; đã nhận được sự quan tâm, hoan nghênh của những người làm báo và toàn xã hội. Luật Báo chí 2016 sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, là chỗ dựa cho người làm báo để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ xã hội và nhân dân tốt hơn”.

Tại hội nghị Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn đã nêu 12 trong 16 điểm mới của Luật Báo chí 2016. Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, luật Báo chí 2016 có 6 chương 61 điều, trong đó 32 điều mới 29 điều sửa đổi. So với luật năm 1989; 1999 thì Luật báo chí 2016 được tháo gỡ, xây dựng gần như mới toàn bộ. Một trong những điểm mới mà Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh:

Điểm cốt yếu của Luật này là khẳng định quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí không. Luật báo chí 2016 quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh không chỉ cho riêng nhà báo mà của toàn dân, đảm bảo quyền tiếp nhận thông tin và quyền được thông tin của toàn xã hội. Điều này được quy định rất rõ trong điều 10, điều 11 của Luật báo chí 2016.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nêu rõ về loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí, thành lập văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí được nêu tại điều 21, 22 của luật báo chí 2016.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh tới Điều 8 Luật Báo chí 2016, một trong những nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam là ban hành, tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Theo Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn Luật báo chí 2016 quy định cụ thể chuẩn mực đạo đức của người làm báo. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chuẩn mực quan trọng nhất của nhà báo là: Liêm chính, chính trực, liêm khiết. Sứ mệnh của báo chí là tìm kiếm sự thật và hạn chế tối đa thiệt hại. Do đó mỗi nhà báo cần có chuẩn mực đạo đức của chính mình”.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng các đại biểu bên hành lang hội nghị

Thời gian tổ chức triển khai quán triệt Luật Báo chí 2016 và lấy ý kiến sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 9-2016. Hiện tại Bộ Thông tin và truyền thông đang triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn để trình Chính phủ vào tháng 10-2016.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí, các địa phương để tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về việc thực hiện những nội dung đã được luật hóa đối với hoạt động báo chí, về thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu đậm bằng nhiều loại hình báo chí, bằng nhiều hình thức về Luật Báo chí 2016 cũng như Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động báo chí.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang