Google cập nhật tính năng bảo mật của Gmail

Thứ Hai, 08/05/2017 15:26

|

(CAO) Google vừa thông báo bắt đầu từ tuần này, người dùng Gmail sẽ nhận được tính năng bảo mật mới trên các thiết bị Android.

Bản cập nhật này cung cấp cho người dùng Gmail một công cụ bảo mật, nhằm giữ an toàn cho thiết bị của người sử dụng và tránh khỏi các trường hợp bị lừa đảo. Khi bản cập nhật được cài đặt, nó sẽ kiểm tra bất kỳ liên kết đáng ngờ nào mà người dùng nhấp vào.

Email cảnh báo người dùng về các liên kết đáng ngờ.

Nếu trang web đó thực sự đáng ngờ, người sử dụng sẽ nhận được thông báo có nội dung: “The site you are trying to visit has been identified as forgery, intended to trick you into disclosing financial, personal, or other sensitive information” (Trang bạn đang cố truy cập đã được xác định là giả mạo, mục đích nhằm lừa bạn tiết lộ thông tin tài chính, cá nhân hoặc các thông tin nhạy cảm khác) giúp giữ an toàn cho tài khoản Gmail.

Các tính năng bảo mật này cũng có thể không chính xác hoàn toàn, người sử dụng vẫn có thể nhận được những thông báo này khi truy cập một trang web hoàn toàn hợp pháp.

Google cũng nói rằng mặc dù không phải tất cả các liên kết nhận được thông báo đều có thể gây nguy hiểm, nhưng người dùng vẫn nên cẩn thận khi nhấp vào các liên kết trong thư khi không chắc chắn nó an toàn 100%.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang