Người bệnh quên, mất thẻ BHYT có được thanh toán chi phí?

Thứ Hai, 07/10/2019 14:46  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Bộ Y tế vừa có Công văn số trả lời một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về nhiều nội dung trong lĩnh vực khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Thứ nhất, thanh toán trực tiếp đối với trường hợp mất thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT): Theo Bộ Y tế, xuất phát từ thực tiễn, có trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong và trường hợp người bệnh bị mất thẻ mà chưa kịp làm thủ tục cấp lại (hoặc chỉ phát hiện bị mất thẻ tại thời điểm đi KCB) nên chưa được giải quyết quyền lợi BHYT; căn cứ vào điểm c, khoản 2 Điều 31 Luật BHYT, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trường hợp người bệnh không xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí với cơ quan BHXH.

Thứ hai, tổ chức KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT thông tuyến tại các bệnh xá quân đội, công an:

- Đối với bệnh xá thuộc Bộ Công an: Bộ Y tế đã có công văn giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với cơ sở KCB thuộc Bộ Công an trên địa bàn để xây dựng danh sách bệnh xá thuộc Bộ Công an có mô hình hoạt động là bệnh viện thì được KCB thông tuyến huyện.

- Đối với bệnh xá thuộc Bộ Quốc phòng quản lý: Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Quốc phòng đánh giá, rà soát và lập danh sách bệnh xá có mô hình hoạt động là bệnh viện để thực hiện thông tuyến huyện đối với người dân tham gia BHYT khi đến KCB. Thẩm quyền xác định mô hình hoạt động của bệnh xá thuộc Bộ Quốc phòng.

Người bệnh không xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí với cơ quan BHXH.

Thứ ba, đăng ký KCB BHYT ban đầu cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Theo Bộ Y tế, người tham gia BHYT là người nước ngoài có thể thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau (học sinh, sinh viên, người lao động...). Tại điểm a, b khoản 1, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT, Bộ đã giao Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh để hướng dẫn các trường hợp đăng ký KCB ban đầu ngoài các cơ sở KCB tuyến huyện và tuyến xã để đáp ứng với nhu cầu của người tham gia BHYT và phù hợp với năng lực của cơ sở KCB.

Việc xác định cơ sở KCB BHYT ban đầu (thuộc tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, hay tuyến trung ương) để đáp ứng với nhu cầu KCB của người có thẻ BHYT là người nước ngoài do Sở Y tế xác định theo quy định của pháp luật về KCB.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang