Lực lượng ANĐT, Bộ Công an:

Mưu trí, sáng tạo, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Sáu, 30/12/2016 17:58  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 30-12, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31/12/1951 - 31/12/2016). Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục Trưởng Tổng cục An ninh tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Có thể khẳng định, ANĐT là một lực lượng nghiệp vụ trong ngành Công an và là cơ quan điều tra theo tố tụng hình sự của lực lượng An ninh. Đây là lực lượng trực tiếp sử dụng biện pháp pháp luật để điều tra các tội phạm xâm phạm ANQG và tội phạm khác theo thẩm quyền được giao.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục ANĐT

Trải qua các chặng đường lịch sử vẻ vang, lực lượng ANĐT luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và các ngành Công an giao phó, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân thuộc Cục ANĐT

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, nhấn mạnh những đóng góp của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thống nhất nhận thức về mục đích, yêu cầu trong đấu tranh chống tội phạm xâm phạm ANQG trong thời kỳ hội nhập quốc tế; nhận thức sâu sắc mục đích cao nhất của hoạt động điều tra theo tố tụng hình sự là để phục vụ tốt nhất yêu cầu chính trị, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo đảm chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Trung tướng Bùi Đăng Yến, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục An ninh tặng Bằng khen của Tổng cục An ninh cho các tập thể và cá nhân

Cùng với đó cần giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong điều tra, xử lý các vụ án xâm phạm ANQG trong tình hình mới cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, bảo đảm chất lượng công tác điều tra, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; phòng ngừa chặt chẽ không để xảy ra tiêu cực trong quá trình điều tra; chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, ngoại giao, thông tin truyền thông và các cơ quan khác trong việc tuyên truyền về các vụ án để định hướng dư luận, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đấu tranh làm thất bại các hoạt động can thiệp chống phá của các thế lực thù địch.

Các đại biểu chụp ảnh tại Lễ Kỷ niệm

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác bảo vệ nội bộ và phòng ngừa tiêu cực; để phát huy sức mạnh của lực lượng ANĐT, từng đơn vị, địa phương cần xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm túc quy chế, quy trình công tác, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cán bộ, điều tra viên một cách khoa học; vừa đảm bảo cơ chế quản lý giám sát tập trung, chặt chẽ vừa đồng thời phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sỹ chấp hành tốt quy trình, quy định trong công tác điều tra; chú ý bảo mật thông tin liên quan đến chủ trương, biện pháp xử lý các vụ án, vụ việc,...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang