TP Hồ Chí Minh:

Nghiêm túc thực hiện các mục tiêu mà Hội nghị lần thứ sáu đề ra

Thứ Hai, 16/10/2017 15:28  | Mai Loan

|

(CAO) Hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng qua 16-10-2017.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang chủ trì hội nghị; cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11-10-2017.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã họp thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung trọng tâm, như: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ;...

Theo Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang, sau khi có kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6, các đơn vị của TP cần nghiên cứu, liên hệ thực tế để tìm ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, trong đó nghiên cứu các giải pháp để giải quyết tốt về phát triển kinh tế của TP từ nay đến cuối năm; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,…

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, tùy tình hình đặc điểm thực tế, các quận, huyện, đơn vị của TP cần chủ động để khi triển khai học tập Nghị quyết có thể triển khai ngay được các chương trình hành động một cách hiệu quả.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang