Tuyển 420 viên chức mới cho ngành giáo dục tại TP.HCM

Thứ Tư, 31/05/2017 02:35

|

(CAO) Nhằm bổ sung nhu cầu về giáo viên, nhân viên tại các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Năm học mới 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển dụng 376 giáo viên và 44 nhân viên.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có Kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2017 – 2018. Cụ thể, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thì phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 tuổi đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi); Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi); - Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi); Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi); Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng.

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT). Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT);

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Ngoài ra, người dự tuyển các vị trí nhân viên phải đạt trình độ tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên có chuyên ngành phù hợp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch viên chức của vị trí việc làm theo quy định hiện hành.

Đối với xét tuyển đặc cách Điều kiện xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Thực hiện công văn số 1492/SNV-CCVC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị hơn 01 năm.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng cho biết, người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh sách các đơn vị tổ chức xét tuyển và lệ phí xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM năm học 2017-2018.

“Ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ” – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lưu ý.

Ứng viên đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 01-06-2017 đến hết ngày 29-6-2017 tại phòng Tiếp dân (Sở Giáo dục và Đào tạo TP) và nhận Mã số đăng ký dự tuyển. Ứng viên sử dụng Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chiu trách nhiêm về những thông tin đăng ký dự xét tuyển đến hết ngày 29-6-2017.

Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến hai ngày 18-7-2017 và 19-7-2017. Thời gian công bố kết quả dự kiến 08 giờ thứ Sáu, ngày 04-8-2017. Thời gian nhận thông báo trúng tuyển dự kiến thứ Hai, ngày 07-8-2017.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang