Công bố Kết luận thanh tra về công tác nhân sự tại VTV

Thứ Ba, 13/12/2016 00:15  | Linh Vũ

|

(CAO) Thanh tra Bộ Nội vụ thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc; bổ nhiệm; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; quản lý hồ sơ và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn từ 1-1-2014 đến 31-5-2016.

Kết luận nội dung thanh tra về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ nêu, số lượng viên chức và lao động hợp đồng của Đài THVN nằm trong phạm vi chỉ tiêu Tổng Giám đốc Đài THVN giao.

Đài THVN và các đơn vị trực thuộc sử dụng lao động hợp đồng đúng đối tượng quy định, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số lượng người làm việc theo quy định. Tuy nhiên, Đài THVN chưa thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Công kết Kết luận thanh tra về công tác nhân sự tại VTV

Đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, kết luận thanh tra cho thấy, Đài THVN thực hiện đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về tuổi, trình độ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ, không trong thời gian bị kỷ luật... Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến đủ tuổi hưu đúng quy định.

Tuy nhiên còn một số trường hợp thiếu chứng chỉ trình độ lý luận chính trị hoặc chưa có xác nhận, không có chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ. Việc đề nghị về chủ trương bổ nhiệm còn kết hợp với phương án nhân sự cụ thể; một số trường hợp tại thời điểm thực hiện quy trình và thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, theo kết luận thanh tra, viên chức của Đài THVN đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, chứng chỉ...; đảm bảo thời gian tối thiểu ở chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên, một số viên chức trong hồ sơ không lưu giữ tài liệu thể hiện có đề án, công trình có sáng tạo trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành thừa nhận, đưa vào áp dụng có hiệu quả theo quy định.

VTV gửi thư xin lỗi sau sự cố sử dụng nhầm hình ảnh
 

Việc thực hiện số lượng cấp phó của người đứng đầu Đài THVN và các đơn vị trực thuộc, Ban Thời sự có đến 4 cấp phó nhưng đã được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6112/VPCP-TCCV ngày 5-9-2011.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Giám đốc Đài THVN chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chưa thực hiện đúng quy định về các nội dung nêu trong Kết luận thanh tra và đề ra giải pháp khắc phục.

Xây dựng kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế.

Rà soát và có kế hoạch cử công chức, viên chức còn thiếu tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn, chuấn danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo, quản lý; đề ra thời hạn xem xét bố trí công tác khác phù hợp nếu không đáp ứng yêu cầu sau thời hạn.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang