Quảng Nam:

Dừng xây dựng một nhà máy trái phép

Thứ Năm, 13/10/2016 00:31  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều tối 12-10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản gửi UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu phải dừng ngay việc thi công xây dựng 1 nhà máy trái phép trên địa bàn thị xã và kiểm tra báo cáo sự việc về UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 3-10, Sở Xây dựng đã gửi báo cáo số 202/BC-SXD đến UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ ý kiến về việc Công ty TNHH MTV Da Nang Plastic đã triển khai thi công xây dựng nhà máy khi chưa thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng.

Dừng thi công công ty TNHH MTV Da Nang Plastic

Cụ thể, UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các bộ phận chức năng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Da Nang Plastic dừng ngay việc thi công xây dựng các hạng mục công trình để rà soát, thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng trình tự quy định tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 6-1, của UBND tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo số 202/BC-SXD ngày 3-10 của Sở Xây dựng về nhà máy trên

Giao UBND thị xã Điện Bàn chủ trì họp với Sở Xây dựng, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và các ngành liên quan để xem xét, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1777/UBND-KTTH ngày 26-4.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang